De jaarrekening 2018 van de drie kerkfabrieken werd gecoördineerd ingediend door het centraal kerkbestuur bij het gemeentebestuur. De indiening gebeurde wel laattijdig...