De projecten betreffen zowel roerend als immaterieel erfgoed. Tot de eerste categorie behoren gebruiksvoorwerpen en objecten die deel uitmaken van onze culturele geschiedenis, zoals beeldhouwwerken, schilderijen, manuscripten en archieven. Bij immaterieel erfgoed gaat het om culturele uitingen, tradities en gewoonten die een gemeenschap of groep voldoende belangrijk acht om levend te houden en door te geven aan toekomstige generaties, zoals bvb de reuzencultuur, carnaval of de Belgische biercultuur.

Erfgoedcel Brugge ontvangt 51.000 euro voor een project om erfgoedbrugge.be uit te werken, een meertalig erfgoedportaal om de jaarlijks zes miljoen toeristen die de collecties van het Brugs erfgoed komen bezoeken wegwijs te helpen en ook internationale onderzoekers over Brugge te informeren.

Het Wielermuseum uit Roeselare krijgt 89.000 euro voor het project "Museum in de Living". Dit project tracht het wielererfgoed virtueel in de woonkamer te brengen door wat er tijdens een wielerwedstrijd op tv te zien is, te linken aan relevante collectiestukken in het museum.

Voor het project MMMONK, waarbij middeleeuwse topstukken zullen ontsloten worden via toptechnologie, kende de Vlaamse Overheid een subsidie toe van 127.000 euro. Het gaat om middeleeuwse monastieke handschriften van de Openbare Bibliotheek Brugge, het Grootseminarie Brugge, de Universiteitsbibliotheek Gent en het Bisdom Gent.