In 1964 werd voor het eerst een Perelaarommegangstoet georganiseerd. De stoet lokte elk jaar een massa mensen. De laatste stoet trok in 1999 door de straten van Klerken en dan nog wel in verkorte vorm. Niels Deceuninck organiseerde in 2018 een tentoonstelling over Klerken door de jaren heen en zo ging de bal aan het rollen. Dit jaar wordt er tijdens de kermis in Klerken op 9 augustus opnieuw een stoet georganiseerd, ...

In 1964 werd voor het eerst een Perelaarommegangstoet georganiseerd. De stoet lokte elk jaar een massa mensen. De laatste stoet trok in 1999 door de straten van Klerken en dan nog wel in verkorte vorm. Niels Deceuninck organiseerde in 2018 een tentoonstelling over Klerken door de jaren heen en zo ging de bal aan het rollen. Dit jaar wordt er tijdens de kermis in Klerken op 9 augustus opnieuw een stoet georganiseerd, en zoals dat in het verleden het geval was, prijkt er in de laatste wagen een Pereprinses met haar eredames. De kandidaten werden voorgesteld in OC Heuvelhuis. Drie van de zeven meisjes tekenden present op de voorstelling. De zestienjarige Steyaert woont in Klerken en studeert bij 't Saam campus Cardijn. Liza Prinsier is eveneens 16 jaar, woont ook in Klerken en studeert in het MMI in Kortemark. De eveneens 16-jarige Kienna Vyane woont in Langemark op de Madonna. De overige meisjes konden niet aanwezig zijn. Nina Allaert (16) woont in Klerken en zit op het MMI in Kortemark. Lore (17) en haar zus Mieke (16) Spinnewyn, wonen in Klerken en gaan naar school in het MMI in Kortemark. Ook Feebe Vanhoutte (16) woont in Klerken en gaat naar school bij MMI Kortemark. De verkiezingsshow vindt plaats in de grote zaal van de Vleugels in Klerken op 25 april. Presentator is Andy Vandevivere, die de aanwezige meisjes uitleg gaf over hoe de show er zal uitzien en wat van hen wordt verwacht. Burgemeester Joris Hindryckx haalde in zijn speech herinneringen op aan zijn kinderjaren toen hij op familiebezoek samen met de familie en hun buren naar de stoet keek en hoe iedereen uitkeek naar de wagen met de prinses en haar eredames. Schepen Jeroen Vandromme vertelde onder meer over de regels die in acht moesten genomen worden. Zowel de burgemeester als de schepen toonden zich zeer verheugd met het initiatief om de stoet terug leven in te roepen en benadrukten hoe dankbaar ze zijn dat de vrijwilligers van het comité hier zoveel tijd en werk insteken. Daarna werden nog de nummers getrokken die bepalen in welke volgorde de meisjes op het podium komen op de verkiezingsavond. (ACK)