In de jaren 1920-30 werden de gronden van de gasfabriek Desclee De Brouwer verkocht aan de stad Brugge. "Men wist toen al dat deze gronden vervuild waren met cyanide en andere zware metalen. De verkoopakte bevatte de voorwaarde dat de stad deze gronden zou saneren. Dit gebeurde niet, wel werden deze gronden later verkaveld binnen de wijk Christus Koning", hekelt N-VA gemeenteraadslid Dirk Barbier.
...

In de jaren 1920-30 werden de gronden van de gasfabriek Desclee De Brouwer verkocht aan de stad Brugge. "Men wist toen al dat deze gronden vervuild waren met cyanide en andere zware metalen. De verkoopakte bevatte de voorwaarde dat de stad deze gronden zou saneren. Dit gebeurde niet, wel werden deze gronden later verkaveld binnen de wijk Christus Koning", hekelt N-VA gemeenteraadslid Dirk Barbier.In maart 2012 werd de heraanleg van rioleringen gestaakt door TMVW, wegens vervuiling met cyanide. De straat werd gewoon in zijn vorige staat gebracht. "Omdat cyanide giftig en levensbedreigend is, zeker in aanraking met lucht en water, werd het de bevolking verboden grondwater te gebruiken en eigen groenten te kweken", vervolgt Dirk Barbier. Hij wijst erop dat een bewoner, die indertijd een actiecomité opgericht had, inmiddels overleden is aan kanker. "Dat zal natuurlijk wel toeval zijn, ik zeg ook niet dat er een oorzakelijk verband is met dat gif", aldus de N-VA'er, die in een schriftelijke mededeling de stad op haar verantwoordelijkheid wijst.Tijdens de gemeenteraad van dinsdag 28 mei in het stadhuis wil Barbiers partijgenote Nele Caus over dit dossier interpelleren. "Gezien er nog dit jaar werken in de omgeving gepland zijn, verwachten de bewoners van de getroffen straten dat ook de sanering gebeurt, zoals wettelijke bepaald, van grondwater en hun tuinen. Er is nood aan een bodemattest bij verkoop van een huis, dat bijna onverkoopbaar wordt en in waarde is gezakt", aldus nog Dirk Barbier. De voorbije jaren heeft voormalig gemeenteraadslid Hugo De Bondt (N-VA) over dit dossier al meerdere keren geïnterpelleerd. In 2017 antwoordde toenmalig schepen van Openbare Domein Philip Pierins (SP.A) dat er in overleg met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM een stappenplan en een traject opgesteld werd om de tuinen in de Karel De Floustraat te controleren en te saneren. Hij kondigde ook aan dat de graafwerken in de straat de vervuilde grond moet tot op vier meter diep afgegraven worden in 2019 zouden uitgevoerd worden. Daarvoor werden er eindelijk budgetten vrijgemaakt, want die klus stond niet in het meerjarenplan.Maar anno 2019 is enkel de meest vervuilde tuin van één woning in de Karel de Floustraat gesaneerd. Er werden wel enkele stalen, ter controle, meegenomen van de grond in de tuinen van enkele andere huizen. daar bleek de vervuiling miniem. De bewoner van het huis met de gesaneerde tuin blijft liever anoniem. Met een sarcastische zin voor humor zegt hij ons: "Ik zal u niet binnen laten, want hier mag u niet te diep ademhalen door de aanwezigheid van giftige cyanide...""Ze hebben hier in mijn tuin een gat van twee meter diep gegraven en een stuk grond van vier meter op vier afgegraven. Ik heb niet eens een saneringsattest of bodemattest ontvangen, wat nodig is als ik mijn huis wil verkopen. We worden echt door de politici in de steek gelaten. Inmiddels hebben al enkele buren hun huizen verkocht, ik vermoed dat de nieuwe eigenaars niet eens weten dat er cyanide in de grond zit.""Dit jaar hebben wij enkel een brief gekregen van schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem, met de mededeling dat de straat na de zomervakantie zal opengebroken worden en afgegraven worden. Met als excuus voor de jarenlange vertraging dat de sanering zal gecombineerd worden met rioleringswerken. We zijn nu al mei en wellicht starten de werken in september. Maar er is hier nog niemand geweest om de staat van onze huizen, te controleren. Stel nu dat er door de graafwerken barsten komen in onze gevels, welk verweer hebben wij dan?" Ondanks de clustervorming bij de stadsdiensten, zit de bestrijding van gif in de grond bij twee verschillende stadsdiensten. Huidig schepen van Openbaar Domein Mercedes van Volcem (Open VLD) wijst erop dat vervuiling op privéterrein de bevoegdheid is van de Dienst Leefmilieu. "Het spreekt voor zich dat in functie van de sanering op het openbaar domein een bodemonderzoek werd verricht", zegt Mercedes Van Volcem. "De voorziene sanering van de Karel De Floustraat zal gebeuren conform alle wettelijke bepalingen: de gronden zullen worden afgevoerd en verwerkt zoals het hoort."En wat zegt de schepen voor Leefmilieu over dit dossier? Minou Esquenet: "Na grondig onderzoek door een onafhankelijk erkend bodemdeskundig labo van de site bleek slechts één tuin te moeten worden gesaneerd en dat heeft OVAM gedaan in oktober 2016. Men dacht eerst dat er nog een tweede tuin, die van het aanpalende huis, diende afgegraven te worden, maar na het nemen van bodemstalen bleek dit niet nodig. Het is evident dat we werk maken van het opruimen van historische vervuiling. Daarbij laten we ons begeleiden door experts zoals een erkend en onafhankelijk bodemdeskundig labo en OVAM."