In de jaren 1920-30 werden de gronden van de gasfabriek Desclee De Brouwer verkocht aan de stad Brugge. "Men wist toen al dat deze gronden vervuild waren met cyanide en andere zware metalen. De verkoopakte bevatte de voorwaarde dat de stad deze gronden zou saneren. Dit gebeurde niet, wel werden deze gronden later verkaveld binnen de wijk Christus Koning", hekelt N-VA gemeenteraadslid Dirk Barbier.
...