Leiedal kocht het stuk woonuitbreidingsgebied in Sint-Denijs, deelgemeente van Zwevegem, in de jaren tachtig al aan. "Zo'n gebieden kan je zien als reservegrond voor wonen", duidt algemeen directeur Filip Vanhaverbeke. "Maar uit de prognoses blijkt dat het aansnijden van deze gebieden niet nodig is. Vandaar dat we dit gebied in samenspraak met het gemeentebestu...

Leiedal kocht het stuk woonuitbreidingsgebied in Sint-Denijs, deelgemeente van Zwevegem, in de jaren tachtig al aan. "Zo'n gebieden kan je zien als reservegrond voor wonen", duidt algemeen directeur Filip Vanhaverbeke. "Maar uit de prognoses blijkt dat het aansnijden van deze gebieden niet nodig is. Vandaar dat we dit gebied in samenspraak met het gemeentebestuur van Zwevegem niet voor wonen, maar wel voor open ruimte ruimte willen voorbehouden.""In Vlaanderen worden nog elke dag 12 voetbalvelden aan open ruimte aangesneden. Het zoveel mogelijk bewaren van die open ruimte, zoals we hier willen doen, getuigt van een gezonde ambitie", zegt Leiedal-voorzitter Wout Maddens. Op de grond moet wel een duurzaam en innovatief openruimteproject komen. "Een meerwaarde voor de omgeving en het klimaat én een positief verhaal voor de inwoners van Sint-Denijs", pikt burgemeester Doutreluingne in. "Het is dus niet enkel de bedoeling om de open ruimte te vrijwaren, maar ook om haar kwaliteiten en multifunctionaliteit optimaal te benutten." Wie een concreet idee heeft voor wat er op de hectare in Sint-Denijs kan gebeuren, kan zijn of haar voorstel indienen tot 1 januari 2020. Dat doe je via de site van Leiedal. Leiedal mikt vooral op lokale verenigingen, organisaties en ondernemingen maar ook op coöperatieve venootschappen en particuliere personen. "Met de initiatiefnemers die het beste projectvoorstel indienen, wordt een overeenkomst afgesloten voor een gebruiksrecht van minstens 10 jaar", aldus Filip Vanhaverbeke nog. "Die termijn moet toelaten een duurzaam project te realiseren dat voldoet aan alle doelstellingen."Op woensdag 13 november organiseert Leiedal nog een infomoment in De Vrijheid in Sint-Denijs. Inschrijven kan eenvoudig via dezelfde site van Leiedal. Het infomoment vindt plaats om 19 uur.