"Wij hebben sowieso een open school, dat helpt om de klassenbubbels en de leerlingenstromen uit elkaar te houden", zegt directeur Nele Maddens van SPWE basis. "Er zijn heel wat in- en uitgangen, dat is in deze periode een voordeel. We kunnen het ons zelfs veroorloven om de ingang Deken Jonckheerestraat gesloten te houden. Die gaat pas open als ook het middelbaar onderwijs terug opstart."
...

"Wij hebben sowieso een open school, dat helpt om de klassenbubbels en de leerlingenstromen uit elkaar te houden", zegt directeur Nele Maddens van SPWE basis. "Er zijn heel wat in- en uitgangen, dat is in deze periode een voordeel. We kunnen het ons zelfs veroorloven om de ingang Deken Jonckheerestraat gesloten te houden. Die gaat pas open als ook het middelbaar onderwijs terug opstart."De school lijkt klaar en is helemaal heringericht. Zowel het eerste, tweede als zesde leerjaar, de kleuters als de leerlingen die in de noodopvang blijven, kunnen de hele dag in hun bubbel blijven. Zowel tijdens de lesuren als tijdens de speeltijd, zowel bij mooi als regenweer."We deden een warme oproep om onze noodopvang niet te overbelasten", vervolgt directeur Nele Maddens. "Momenteel zijn er 14 leerlingen uit het derde, vierde en vijfde leerjaar ingeschreven. Dat is precies het aantal voor een bubbel, in de kleuterklassen schreven zich 26 kinderen in."De draaiboeken voor de reorganisatie zijn geschreven en worden uitgetest. Tussen het kleuter en lager is er een infectiezuil, bij het binnen- en buitenkomen op school moeten de handen worden ontsmet. De toiletten hebben een in- en een uitgang.Cirkels van anderhalve diameter tonen de kinderen wat een veilige afstand is, de kinderen krijgen instructies om op de stipjes in de rij te staan en dat steeds in dezelfde volgorde. Allemaal zaken die moeten zorgen voor een geordende rust."Wel vreemd natuurlijk", zegt Nele Maddens. "We gaan precies terug in de tijd. Kinderen krijgen opnieuw een vaste zitplaats, in de klas en in de rij. De banken staan frontaal richting bord opgesteld. Gelukkig hebben we ruime klassen. Het wordt voor iedereen wennen."Op de speelplaats worden de bubbels ook netjes van elkaar gescheiden. "Dat doen we met zo weinig mogelijk dranghekkens, wel met natuurlijke elementen, zoals een heg, een speeltuig of zitblokjes."Iets wat niet mogelijk is in GBS afdeling Hoogstraat. "We proberen ook de plaatsing van dranghekkens te vermijden", zegt directeur Isabelle Vanoosthuyse. "Op de speelplaats tekenen we met spuitbussen vakken waarbinnen de bubbels dienen te blijven. We plannen de speeltijden op verschillende momenten, posters en wegwijzers maken de leerlingen duidelijk wat van hen verwacht wordt. De leerkrachten dragen een beschermmasker, wanneer ze rondlopen in de klas en dus dichterbij de leerlingen komen dragen ze een mondmasker."Een extra uitdaging voor de directie is de organisatie over de drie afdelingen heen, waar telkens ook voor voldoende noodopvang moet gezorgd worden. Momenteel hebben zich in totaal maximaal 70 kinderen per dag ingeschreven, een extra taak voor de leerkrachten die nog niet voor de klas dienen te staan. "Momenteel kunnen we het nog net aan", aldus directeur Vanoosthuyse. "De zorgleraars en kleuterleidsters worden ingeschakeld, mochten er zich nog meer kinderen melden voor de noodopvang dan komen we in de problemen."Zo efficiënt mogelijk alle beschikbare krachten inzetten wordt een grote uitdaging. Daar is de directeur van overtuigd. "Er komt heel wat op de leerkrachten af. De omstandigheden en richtlijnen wijzigen voortdurend. Uit het niets begonnen we een aantal weken terug met afstandsonderwijs, met succes. Dat leiden we toch af uit de vele positieve reacties die we kregen. Voor de leerlingen van het derde, vierde en vijfde leerjaar blijven we dat doen. Dagelijks voor de leerlingen uit het basisonderwijs, eenmaal per week voor de derde kleuterklas."