De installatie 'ComingWorldRememberMe' (CWRM) werd in 2018 in De Palingbeek opgebouwd. De 600.000 beeldjes stonden voor alle slachtoffers die tijdens WOI het leven lieten in België. Het kunstwerk trok meer dan 200.000 bezoekers.
...

De installatie 'ComingWorldRememberMe' (CWRM) werd in 2018 in De Palingbeek opgebouwd. De 600.000 beeldjes stonden voor alle slachtoffers die tijdens WOI het leven lieten in België. Het kunstwerk trok meer dan 200.000 bezoekers.Uiteindelijk kregen 200.000 beeldjes een plaats in de permanente tentoonstelling in de Palingbeek, vanaf november 2018 konden liefhebbers de overige beeldjes afhalen. Die mochten niet verkocht worden. Het was de bedoeling dat ze bijgehouden zouden worden als aandenken aan het project, en op een bijzondere plek in huis bewaard zouden worden voor het nageslacht. Aanvankelijk mocht je zoveel beeldjes als je zelf wou meenemen wat zorgde voor een stormloop de eerste dagen, al snel werd beslist om het aantal per persoon te beperken.Toen de 24 beeldjes op het recyclagepark in Gullegem gevonden werden, lokte dat dan ook heel wat verontwaardigde reacties los. "Het was en is nog steeds de bedoeling om een nieuw project uit te denken waarin de 24 beeldjes in ere hersteld worden", zegt schepen van Kunst Kevin Defieuw (CD&V). "We hebben de voorbije maanden overlegd met Mirom Menen en kunstenaar Koen Vanmechelen. Hij liet ons vrij in de keuze wat we er willen mee aanvangen, het leek ons een goed idee om onze inwoners erbij te betrekken. Wie heeft een origineel idee wat we met de beeldjes kunnen doen? We vernemen graag hoe ze dat zien en waar we deze beeldjes terug een respectvolle bestemming kunnen geven."Alle ideeën zijn welkom, wel voor 1 mei op vrijetijd@wevelgem.be. (SLW)