Vorig jaar werd nog geopteerd voor de Porseleinhallen. Toen klonken de OCMW-werknemers en de gemeentepersoneelsleden voor het eerst samen op het nieuwe jaar. Burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V) en algemeen directeur Kurt Parmentier hielden hun speeches bewust uiterst kort nadat zij samen met het voltallig schepencollege de 430 gasten hadden verwelkomd.
...

Vorig jaar werd nog geopteerd voor de Porseleinhallen. Toen klonken de OCMW-werknemers en de gemeentepersoneelsleden voor het eerst samen op het nieuwe jaar. Burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V) en algemeen directeur Kurt Parmentier hielden hun speeches bewust uiterst kort nadat zij samen met het voltallig schepencollege de 430 gasten hadden verwelkomd. Geheel volgens de traditie werden de gepensioneerde collega's van het afgelopen jaar naar voor geroepen en met een geschenk bedacht. Het waren er dit jaar opvallend weinig, slechts negen personeelsleden werden in 2019 uitgezwaaid. Bibliothecaris Chris Dewulf was meteen de laatste bibliothecaris in de gemeente want sinds vorig jaar is het diensthoofd Cultuur ook diensthoofd van de geïntegreerde dienst cultuur-bibliotheek. Een tweede diensthoofd dat afscheid nam is Marnix Tack. Hij had 24 jaar dienst en was diensthoofd Personeel en ICT bij het OCMW.Sonia Feys werkte als schoonmaakster bij Thuiszorg, Geert Casier was gedurende 35 jaar projectingenieur en Marie-Rose Heytens gedurende 21 jaar verpleegkundige in wzc Elckerlyc. Wie ooit een vlag, nadar of stoel nodig had, kent zonder twijfel Dirk Himpe. De medewerker van de dienst Feestelijkheden werkte liefst 40 jaar lang bij de gemeente Wevelgem. Ten slotte kreeg ook sportpromotor Jozef Noppe het geschenk uit handen van de schepenen.Marleen Verschoore was verontschuldigd. Danny Wostyn, gepensioneerd werknemer bij de technische dienst overleed in november van vorig jaar. Op de receptie waren niet enkel personeelsleden uitgenodigd. Ook het gewezen personeel, mandatarissen en eremandatarissen, de wijkagenten en de brandweer waren van de partij. De vrijwilligers die meewerken in de gemeentelijke diensten werden eerder op een aparte receptie verwelkomd. (SLW)