Bij het binnenrijden van de gemeente kondigt een bord trots aan dat dit een FairTradeGemeente is. Wevelgem levert dus de nodige inspanningen om fairtrade-producten te promoten. Dat houdt meer in dan enkel reclame te maken voor Oxfam Wereldwinkel en zijn producten, het betekent dat het bestuur de filosofie van fairtrade ook uitdraagt: een eerlijke handelsketen van producent naar consument.
...

Bij het binnenrijden van de gemeente kondigt een bord trots aan dat dit een FairTradeGemeente is. Wevelgem levert dus de nodige inspanningen om fairtrade-producten te promoten. Dat houdt meer in dan enkel reclame te maken voor Oxfam Wereldwinkel en zijn producten, het betekent dat het bestuur de filosofie van fairtrade ook uitdraagt: een eerlijke handelsketen van producent naar consument. Als aanvulling op de titel FairTradeGemeente kregen alle Vlaamse gemeenten een vragenlijst opgestuurd, waarbij werd gepolst in hoeverre de gemeente het afgelopen jaar inspanningen leverde op het gebied van eerlijke handel. De resultaten werden samengevat in een score, de Fair-o-meter. Vier deelgebieden werden onderzocht: het aankoopbeleid, de communicatie, de ondersteuning van events en het middenveld. Op de vier deelgebieden scoorde Wevelgem meer dan gemiddeld, wat de gemeente een totaalscore opleverde van 72 op 100. Het Vlaamse gemiddelde is 60 op 100. "Iets waar we best wel trots op zijn", bekent schepen van lokaal mondiaal beleid Kevin Defieuw (CD&V). "Zeker als we het bekijken ten opzichte van de andere gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen. Enkel Waregem doet beter. Het is in ieder geval een mooie score om te starten en uit te kijken naar aandachtspunten in de volgende jaren."Het rapport van de Fair-o-meter wijst op enkele sterke punten waarom Wevelgem zo'n hoge score krijgt. De gemeente organiseert en ondersteunt op regelmatige basis publieke activiteiten waarop eerlijke handel aanwezig is. Het is de beoordelaars ook opgevallen dat heel wat inwoners zich vrijwillig inzetten om eerlijke handel in Wevelgem op de kaart te zetten. Het muziekfestival Kokopelli is daar zeker een exponent van. "We organiseren voor de vierde klassen van het lager onderwijs workshops rond Noord-Zuid en fairtrade", zegt Nele Mispelaere die het mondiaal beleid in Wevelgem administratief ondersteunt. "Tien klassen namen daar het afgelopen jaar aan deel. De Fair-o-meter is een interessant instrument. We worden niet alleen beoordeeld of we goed bezig zijn, we kunnen ook leren van andere Vlaamse gemeenten en zo inspiratie opdoen voor de toekomst."