Wetsdokter Geert Van Parys stelde een steekwonde van vijf op vier millimeter met een diepte van tien centimeter vast. "De perforatie ging verder in de hoek van het borstbeen en de tweede rib, waarbij eerst een ader werd doorboord." Vervolgens kwam de priem in de aorta en tot in het hart terecht. "De beide longtussenruimten waren massief met bloed gevuld. Het hartzakje was opgeblazen en zat vol met bloed. Dat betekent dat het hart niet meer kon pompen."
...

Wetsdokter Geert Van Parys stelde een steekwonde van vijf op vier millimeter met een diepte van tien centimeter vast. "De perforatie ging verder in de hoek van het borstbeen en de tweede rib, waarbij eerst een ader werd doorboord." Vervolgens kwam de priem in de aorta en tot in het hart terecht. "De beide longtussenruimten waren massief met bloed gevuld. Het hartzakje was opgeblazen en zat vol met bloed. Dat betekent dat het hart niet meer kon pompen."De beschuldigde verklaarde vrijdag dat hij de priem samen met wat kledij in de richting van Rita Waeles duwde, maar dat werd tegengesproken door de deskundige. "Ik denk dat het een bovenhandse beweging geweest moet zijn, anders zou je achteraan in de longen uitkomen. Op een bepaald moment is de priem de aorta gevolgd naar het hart." De wetsdokter toonde op de deurwaarder voor hoe de steek volgens zijn bevindingen werd toegebracht.Het slachtoffer had geen verweerletsels en verloor na ongeveer 30 seconden het bewustzijn. Volgens dokter Van Parys zal ze niet verwacht hebben dat een dergelijke verwondingen fataal zou zijn. "Als je steekt in die zone kan je ook een wonde in de longen hebben die perfect behandelbaar is. Maar als je steekt in die zone moet je wel weten dat er een grote kans op een dodelijk letsel is." Koukouh moet ook een zekere kracht gebruikt hebben. "Dat leiden we af uit de schaafwonde die op de huid werd veroorzaakt."Gerechtspsychiater Hans Hellebuyck was aanwezig op de wedersamenstelling, toen Koukouh beweerde dat de fatale steek voor hem een zwart gat was. "Behalve dat aspect heeft hij voor de rest goed meegewerkt. Dat geheugenverlies is iets wat men zeer vaak ziet bij alle mogelijke criminele feiten, om zichzelf een beetje in een gunstiger daglicht te stellen en de verantwoordelijkheid van zich af te schuiven." Over zijn toerekeningsvatbaarheid bestond volgens de deskundige geen enkele twijfel.Uit het onderzoek is gebleken dat Koukouh qua werk en relaties een normale levensloop kende. "Er zijn ook geen juridische antecedenten. Een jaar of twee voor de feiten was er wel een politie-interventie voor problemen met zijn vrouw. Buiten dat zijn er zeker geen aanwijzingen dat de man een maatschappelijk gevaar zou betekenen." In een relatie zou de beschuldigde eventueel wel nog gevaarlijk kunnen zijn. "Gezien zijn leeftijd en de diagnose van multiple sclerose is de kans niet zo groot dat hij nog opnieuw een partner vindt en zou hij maar een beperkt gevaar uitmaken." Psycholoog Jürgen Nys stelde geen grote afwijkingen vast, maar wees wel op het trotse en fiere zelfbeeld van Mohamed Koukouh. "Hij scoort wel bovengemiddeld op narcisme. Bij oplopende druk kan dat zeker in intieme relaties evolueren naar krenking, jaloersheid, dominantie en controlebehoefte." Volgens de getuige probeerde de beschuldigde tijdens zijn onderzoek ook een positiever beeld van zichzelf te schetsen. Dadelijk komen vooral vrienden en kennissen van Mohamed Koukouh en Rita Waeles aan het woord.