Over het Vlaamse toeristische beleid van de voorbije vijf jaar is Westtoer wel tevreden, zeker wat de Kust betreft. Via het impulsprogramma Kust werd van 2009 tot 2014 maar liefst 11 miljoen euro geïnvesteerd door de Vlaamse overheid. "Voor de komende vijf jaar willen we minstens evenveel", zegt algemeen directeur Stefaan Gheysen van Westtoer, "want er dienen nóg heel wat investeringen te gebeuren om onze kust verder te ont...

Over het Vlaamse toeristische beleid van de voorbije vijf jaar is Westtoer wel tevreden, zeker wat de Kust betreft. Via het impulsprogramma Kust werd van 2009 tot 2014 maar liefst 11 miljoen euro geïnvesteerd door de Vlaamse overheid. "Voor de komende vijf jaar willen we minstens evenveel", zegt algemeen directeur Stefaan Gheysen van Westtoer, "want er dienen nóg heel wat investeringen te gebeuren om onze kust verder te ontwikkelen als kwalitatieve topbestemming. Zo hebben we beslist nog nood aan enkele landmarkprojecten, met een hoogwaardige architectuur en een autonome toeristische aantrekkingskracht. Waarmee we ons nóg sterker kunnen positioneren op de internationale markt".Vlaanderen VakantielandWesttoer wil verder o.m. nog dat de Vlaamse overheid sterke impulsen blijft ontwikkelen voor het sociaal toerisme (en verwijst daarbij naar het grote succes van de jeugdherberg die vorig jaar in Oostende openging), en vraagt aan Vlaanderen ook de overdracht van de merknaam 'Vlaanderen Vakantieland', nu, als gevolg van de interne staatshervorming, niet langer meer Vlaanderen maar wel de provincies verantwoordelijk zijn voor de volledige toeristische marketing in het binnenland. Wat de marketing in het buitenland betreft, suggereert Westtoer aan Vlaanderen om meer te focussen op de bestemmingen en minder op de productlijnen.En ook het logiesdecreet moet volgens Westtoer door de komende Vlaamse regering worden bijgestuurd. "Het huidige decreet schiet zijn doel voorbij wat betreft de vakantiewoningen aan de kust, en dat is toch het allergrootste deel. Op vandaag hebben zich 11.000 vakantiewoningen aangemeld, waarvan er slechts 115 vergund zijn. Wij vinden alvast dat het onderscheid tussen aanmelding en vergunning moet worden weggewerkt."En natuurlijk wil Westtoer vooral ook dat er weer een goeie toerismeminister komt. "Een draagkrachtige een daadkrachtige persoonlijkheid", onderstreept gedeputeerde voor toerisme Franky De Block, "die toerisme krijgt als volwaardige bevoegdheid naast een andere hoofdbevoegdheid, en die heel goed beseft dat West-Vlaanderen dé toeristische provincie van Vlaanderen is." (JRE)