Over het Vlaamse toeristische beleid van de voorbije vijf jaar is Westtoer wel tevreden, zeker wat de Kust betreft. Via het impulsprogramma Kust werd van 2009 tot 2014 maar liefst 11 miljoen euro geïnvesteerd door de Vlaamse overheid. "Voor de komende vijf jaar willen we minstens evenveel", zegt algemeen directeur Stefaan Gheysen van Westtoer, "want er dienen nóg heel wat investeringen te gebeuren om onze kust verder te ont...