https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Westlandia deed gedeeltelijke heropstart en ziet toekomst met vertrouwen tegemoet

Bij Westlandia werd het machinepark sterk uitgebreid en gemoderniseerd. (foto DS)
Stefaan Dehaerne
Stefaan Dehaerne Medewerker KW Westhoek

Ook voor het maatwerkbedrijf Westlandia heeft de coronacrisis gevolgen. Net nu ze eind vorig jaar een uitbreiding hadden gedaan door de overname van de gebouwen van Bergobelt, buur in de Zwaanhofweg. “Na stopzetting van de activiteiten beslisten we om begin deze week een gedeeltelijke heropstart te doen”, aldus Xavier Sohier.

Op vrijdag 20 maart besliste Westlandia tot een tijdelijke stopzetting van de activiteiten in het kader van de coronaproblematiek. “Het grootste deel van onze klanten staakte immers ook z’n activiteiten en gelijktijdig kwam de oproep van de overheid om zich zo weinig mogelijk te verplaatsen”, aldus Xavier Sohier, manager verkoop en operationele planning. “Een groot deel van onze medewerkers is immers heel kwetsbaar gezien zij vaak een medische achtergrond hebben die een verhoogd risico betekent. Toch hebben we een aantal levensnoodzakelijke en cruciale ‘enclaves’, verder bemand met een minimale bezetting. Dat ging om 10 % van onze 800 medewerkers die aan het werk zijn bij onze klanten in de chemische sector, zoals de broodnodige ontsmettingsmiddelen, of de voeding. Na veel wikken en wegen beslisten we eind vorige week om begin deze week een gedeeltelijke heropstart te doen. Als toeleverancier zitten wij vaak diep verankerd in de productieprocessen van onze klanten.”

Coronacrisisteam

Al is dat niet de enige reden, horen we van de Westlandia-manager. “We hoorden bij een groot aantal medewerkers immers ook dat de ‘goesting’ om opnieuw aan de slag te gaan groot was. Het sociaal isolement weegt vaak zwaar door voor onze ‘maatwerkers’ die de collegiale sfeer op het werk missen”, vervolgt Xavier Sohier.

Natuurlijk waken ze als werkgever van deze kwetsbare groep medewerkers extra over de arbeidsvoorwaarden. Xavier: “Uiteraard hebben we ook nauwgezet de richtlijnen van de overheid opgevolgd. Zo hebben we ingezet op telewerk voor onze bedienden en in de werkplaatsen zijn veel acties uitgevoerd ter borging van de gezondheid. Dit alles onder het waakzaam oog van een speciaal opgericht coronacrisisteam. Concreet gaat het over de heropstart van onze interne activiteiten in metaal, montage, verpakking en groenzorg, weliswaar gedeeltelijk en beperkt. Onze externe schoonmaakploegen blijven nog volledig werkloos gezien de te hoge risicograad in deze activiteit.”

Heropstartscenario

Net als voor veel andere bedrijven leidt dit voor Westlandia ongetwijfeld tot een flink omzetverlies. “Het is nog maar de vraag of dit zal ingehaald worden in de resterende maanden van 2020. De vrees groeit dat er uit deze crisis wel eens een serieuze economische terugval kan resulteren. Het is nog te vroeg om de mogelijke gevolgen goed te kunnen inschatten. Onze aandacht zal nu voornamelijk gaan naar het uitwerken van een scenario voor een mogelijke volledige heropstart eens de overheid daartoe het licht op groen zou plaatsen”, vervolgt Xavier. “Wij gaan er alvast van uit dat er voor een langere periode bepaalde voorzieningen zullen moeten getroffen worden om onze activiteiten te kunnen blijven uitoefenen. Als solide partner voor onze klanten hebben we de voorbije jaren veel geïnvesteerd, zowel in infrastructuur als in personeel. Ook zetten we sterk in op duurzaamheid en digitalisatie.”

Grotere volumes

De Westlandia-site in de Dehemlaan werd vorig jaar grondig aangepast. “We kregen steeds grotere volumes af te werken binnen onze metaalafdeling. We geloven heel sterk in onze knowhow en wensen mee te groeien met onze klanten die in verschillende sectoren actief zijn (machinebouw, beveiliging, medische sector, trucks, zonnepanelen, …, red.). Ons machinepark werd sterk uitgebreid en gemoderniseerd waardoor we onze tewerkstelling verder kunnen optrekken. Eind 2019 hebben wij ook de gebouwen van Bergobelt aangekocht in de Zwaanhofweg, vlak bij onze bestaande vestiging van montage en verpakking. In dit gebouw voeren een tiental medewerkers montages uit voor een collega-maatwerkbedrijf waardoor we samen grotere volumes kunnen aanbieden aan een belangrijke internationale industriële klant. Dit maakt dat we met vertrouwen de toekomst tegemoet blijven zien en ons gewapend voelen om deze moeilijke tijden door te komen. De eventuele steunmaatregelen van de overheid zullen daarin ook een bepalende factor vormen”, zegt Xavier Sohier tot besluit.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten