De Panne, Koksijde en Nieuwpoort maken sinds januari 2015 deel uit van de achttien steden en gemeenten van hulpverleningszone Brandweer Westhoek, maar daar zal binnen enkele maanden verandering in komen. De drie badplaatsen aan de Westkust hebben namelijk samen met Middelkerke beslist om hun brandweerkorpsen samen te voegen in een nieuwe hulpverleningszone. "En daar zijn veel redenen voor", zegt burgemeester Marc Vanden Bussche (Open VLD) van Koksijde. "Wij zijn van mening dat bij de Br...

De Panne, Koksijde en Nieuwpoort maken sinds januari 2015 deel uit van de achttien steden en gemeenten van hulpverleningszone Brandweer Westhoek, maar daar zal binnen enkele maanden verandering in komen. De drie badplaatsen aan de Westkust hebben namelijk samen met Middelkerke beslist om hun brandweerkorpsen samen te voegen in een nieuwe hulpverleningszone. "En daar zijn veel redenen voor", zegt burgemeester Marc Vanden Bussche (Open VLD) van Koksijde. "Wij zijn van mening dat bij de Brandweer Westhoek de balans tussen de financiële inspanningen die onze gemeenten moeten leveren en de dienstverlening die we ervoor krijgen niet bepaald in evenwicht liggen. De Panne, Koksijde en Nieuwpoort dragen momenteel bijna 32 procent van het werkingsbudget van de zone Brandweer Westhoek en vanaf 2020 wordt zelfs een nog grotere inspanning van elke gemeente gevraagd. De facturen worden stilaan onbetaalbaar", aldus Marc Vanden Bussche.Sinds de oprichting van Brandweer Westhoek is bovendien gebleken dat de risico's bij deze eengemaakte zone heel uiteenlopend zijn. "De landelijke gemeenten hebben inderdaad te kampen met andere problemen dat onze kustgemeenten", zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) van Nieuwpoort. "Ook het aantal interventies en de aard van de tussenkomsten verschillen. Door de grootte van de huidige zone moeten we vaststellen dat beslissingen trager genomen worden. Dienstverlening moet op maat zijn van de burger en dat kan onvoldoende gegarandeerd worden in een té grote zone."Middelkerke verlaat dan weer Brandweerzone 1 - waar onder meer Brugge en Oostende toe behoren - om dezelfde redenen, maar wat de politiezones betreft is er voorlopig nog geen beslissing genomen of PZ Westkust - Nieuwpoort, Koksijde en De Panne - op termijn samen met PZ Middelkerke één politiezone zal vormen. "Daarover moeten nog gesprekken gevoerd worden", aldus Jean-Marie Dedecker.De gemeenten behouden allemaal hun eigen brandweerkazerne. Om de procedure voor de nieuwe hulpverleningszone op te starten, is majoor Kristof Dorné aangesteld als coördinator. Volgens de burgemeesters gaan de bevoegde provinciale en federale overheden akkoord met de oprichting van de nieuwe zone."We hebben alle vertrouwen in onze burgemeesters en oversten", reageert sergeant Ronny Ghysel van de Koksijdse brandweer, tevens syndicaal afgevaardigde. "We kijken hoopvol uit naar de verandering en we hopen dat we vlug zullen weten waar we aan toe zijn."(DVL)