Naar aanleiding van jaarvergadering van Eandis op 25 april verschenen in de media berichten dat de verdeling van gas en elektriciteit 15 procent duurder moet worden op het platteland dan in de stad.
...

Naar aanleiding van jaarvergadering van Eandis op 25 april verschenen in de media berichten dat de verdeling van gas en elektriciteit 15 procent duurder moet worden op het platteland dan in de stad.In een extra nieuwsbrief van 29 april verduidelijkt Eandis de berichtgeving. Eandis benadrukt dat met de zesde staatshervorming Vlaanderen bevoegd wordt om de tarieven te regelen en het dus niet Eandis zelf is die hierover mag en kan beslissen.Nochtans vermeldt Eandis in de nieuwsbrief dat een eenvormig tarief rekening houdt met "het economisch efficiënt gebruik van het net, meer bepaald de netdensiteit en/of de graad van urbanisatie, met andere woorden, de ligging van het net in een verstedelijkt of niet-verstedelijkt gebied"."Zwakste schouders betalen zwaarste lasten""Het Westhoekoverleg wenst nu al aan de Vlaamse overheid en de bevoegde instanties mee te delen zich met alle mogelijke middelen te zullen verzetten tegen een zogenoemd 'eenheidstarief' dat nog eens hoger zal zijn voor de klanten op het platteland ten opzichte van nu en ten opzichte van de klanten in de grootsteden", zegt Christof Dejaegher, voorzitter van Westhoekoverleg en burgemeester van Poperinge."Nu al kennen de inwoners van steden en gemeenten op het platteland hogere tarieven dan elders. Moet dit nog hoger? Op het vlak van energie moeten de zwakste schouders nu al de zwaarste lasten betalen. De steden en gemeenten op het platteland zijn onrechtstreeks al sinds vele jaren solidair met de drukbevolkte steden en regio's via onder meer het gemeentefonds. Maar we maken hiervan geen punt, mits ook de eigen problemen van het platteland erkend worden en mits de solidariteit in twee richtingen mag werken. De plattelandsbevolking mag aldus niet nog meer gediscrimineerd worden omdat ze door het dunbevolkte karakter meer 'distributienet' nodig hebben. Bovendien moet alles in rekening gebracht worden, onder meer ook de prijsverschillen voor onderhoud en herstellingen van het distributienet. Die liggen hoger in de stedelijke gebieden. Iets anders zullen wij niet meer aanvaarden en zullen wij bestrijden met alle rechtmatige mogelijkheden die we hebben."(TOGH)