Als de Oostendenaar het volledige Westerstaketsel afdweilt, dan is hij tot aan 't koptje van het hoofd gewandeld. Het in 1889 afgewerkte Westerstaketsel vormt vandaag wellicht het laatste sluitstuk van eeuwenlange houten structuren die ooit de geulen van de Vlaamse en veel andere zeehavens afbakenden. Vandaag resteren alleen in Nieuwpoort nog twee houten hoofden op beide oevers van de havengeul. Blankenberge heeft een houten en een betonnen staketsel en Oostende amputeerde bij de aanleg van de strekdammen haar betonnen Oosterstaketsel, inclusief de karakteristieke tijseinpost.
...