Ziekenhuizen die hun capaciteit wat het aantal coronapatiënten betreft, hebben bereikt, kunnen patiënten transfereren naar andere ziekenhuizen die wel nog beschikbare bedden hebben. Dat spreidingsplan voor ziekenhuizen is al enkele maanden operationeel. Maar sinds het begin van de tweede golf groeit de nood om patiënten elders onder te brengen, vooral...

Ziekenhuizen die hun capaciteit wat het aantal coronapatiënten betreft, hebben bereikt, kunnen patiënten transfereren naar andere ziekenhuizen die wel nog beschikbare bedden hebben. Dat spreidingsplan voor ziekenhuizen is al enkele maanden operationeel. Maar sinds het begin van de tweede golf groeit de nood om patiënten elders onder te brengen, vooral in het zwaar getroffen Luik en Brussel.Vaak regelt het ziekenhuis die transfer zelf binnen het eigen netwerk of de eigen provincie. Maar ziekenhuizen kunnen ook een transfer buiten de provinciegrenzen aanvragen. Het Patient Evacuation Coordination Centre, kortweg PECC, regelt in deze coronacrisis dat spreiden van patiënten. Op basis van cijfers van Sciensano, die sinds dinsdag bekend worden gemaakt, blijkt dat sinds 1 oktober in heel België 403 patiëntentransfers zijn gerealiseerd. Voor 223 mensen kon een oplossing binnen de eigen provincie of het eigen ziekenhuisnetwerk worden gevonden, maar voor 180 patiënten uit Brussel en Luik werd in een van de andere Belgische provincies een oplossing gezocht.Zo ontving West-Vlaanderen tussen 1 en 25 oktober (de laatste datum met beschikbare cijfers, red.) 30 coronapatiënten uit Brusselse ziekenhuizen. Enkel de provincie Oost-Vlaanderen ontving met 39 Brusselse patiënten meer mensen uit de hoofdstad of een van de omliggende gemeenten. Ook Antwerpen (24), Vlaams-Brabant (20) en Henegouwen (17) ontvingen heel wat Brusselaars. Vanuit Luik zijn tot nu toe nog geen patiënten overgebracht naar West-Vlaanderen. De Luikenaars konden allemaal terecht in Limburgse (9 patiënten) of Vlaams-Brabantse (5 patiënten) ziekenhuizen.Welke ziekenhuizen instonden voor de opvang van de Brusselse patiënten maken de FOD Volksgezondheid en Sciensano op vandaag niet bekend.