De Vlaamse regering zette in april het licht op groen voor de start van het project Ventilus, dat duurzame energie van de windparken op zee naar het binnenland wil transporteren. Elia plant een 380 kilovolt hoogspanningstraject met een capaciteit van 6 gigawatt. Tussen Oostende, de Stevin-as in Zeebrugge en Avelgem wordt een 82 km lange luchtlijn gepland.
...

De Vlaamse regering zette in april het licht op groen voor de start van het project Ventilus, dat duurzame energie van de windparken op zee naar het binnenland wil transporteren. Elia plant een 380 kilovolt hoogspanningstraject met een capaciteit van 6 gigawatt. Tussen Oostende, de Stevin-as in Zeebrugge en Avelgem wordt een 82 km lange luchtlijn gepland.OngerustDe voorbije weken organiseerde Elia infomarkten in diverse West-Vlaamse gemeenten. Het definitieve tracé ligt nog niet vast. 60 kilometer van de bovengrondse hoogspanningslijn zou via een betaand tracé lopen, maar er is ook 22 kilometer aan nieuwe leidingen voorzien.De voorbije weken uitten tal van buurtbewoners, landbouwers en actiecomités in diverse West-Vlaamse gemeenten al hun ongerustheid over dit project. Tegelijkertijd wezen universiteitsprofessoren op het statistisch verband tussen de aanwezigheid van hoogspanningslijnen en de toename van kinderleukemie. Vanavond komen zes West-Vlaamse burgemeesters samen in Zedelgem, waar ze met een gezamenlijke mededeling zullen uitpakken.AlternatiefDe burgemeesters van Zedelgem, Brugge, Torhout, Wingene, Lichtervelde en Oostkamp hebben zich verenigd in de aanpak rond dit dossier en verlenen een negatief advies over de startnota van de Vlaamse regering. "We voeren geen actie tegen duurzame energie, maar nemen de bezorgdheden van de mensen ter harte", zegt Annick Vermeulen, burgemeester van Zedelgem.Zij stelde een technisch expert en een advocatenkantoor aan om de zes gemeenten bij te staan. Mr. Jelle Snauwaert, gespecialiseerd in omgevingsrecht, stelt: "De Europese regels over milieueffectenrapportage leggen de Vlaamse regering op, om bij de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, goed na te gaan wat de impact van dit plan op mens en het milieu is. Dit is in dit dossier niet gebeurd."Foute uitgangspositieVolgens Annick Vermeulen zijn de Vlaamse regering en Elia vanuit een manifest verkeerde uitgangspositie vertrokken: "Van bij de start werden op basis van enkele studies om hoofdzakelijk financiële redenen een aantal alternatieven uitgesloten, die potentieel meer gunstige effecten hebben ten aanzien van mens, milieu, landschap en landbouw. Dat kunnen wij als gemeentebesturen niet aanvaarden."De Brugse burgemeester Dirk De fauw vult aan: "Het is perfect mogelijk om gelijkstroom in plaats van wisselstroom te gebruiken. Dat vergt weliswaar meer omvormingsstations en is duurder, maar geeft geen straling. Elia zegt : dit is te duur. Dat mag niet de enige maatstaf zijn!"Niet bindendHet advies van de zes burgemeesters is niet bindend. "Maar als de Vlaamse regering ons advies niet volgt, moet haar beslissing goed gemotiveerd zijn", aldus mr. Jelle Snauwaert. Wat de visie van de andere West-Vlaamse burgemeesters is, konden de initiatiefnemers voorlopig niet kwijt: "Als eerste stap verenigen wij ons met zes gemeenten. We zien wel later, wat het wordt. Het was belangrijk om tijdig te reageren, voordat Ventilus al in de productiefase zit."