"Ik noem het een grensoverschrijdende balie-activiteit om elkaar beter te leren kennen, ook buiten het werk. Dat is een belangrijk stap in het voorbereiden van de ...

"Ik noem het een grensoverschrijdende balie-activiteit om elkaar beter te leren kennen, ook buiten het werk. Dat is een belangrijk stap in het voorbereiden van de fusie van de vier balies van West-Vlaanderen", vertelt Marc Snick, advocaat aan de balie van Ieper en lid van het orgaan dat de fusie voorbereidt. "De fusie wordt gestemd op 24 april. Om de collega's warm te maken voor de fusie, organiseerden we een verwelkoming in het café van het IFFM, twee geleide wandelingen, woonden we de Last Post bij en stond er een etentje op het programma. Als de fusie gestemd wordt, treedt die in werking vanaf 1 september 2018. De rechtbanken zijn op het niveau van de provincie georganiseerd. Daarom vinden we het noodzakelijk om ons ook op dat niveau te organiseren. De mensen zullen normaal geen verschil merken."(TP)