"Dagelijks passeert er heel wat briefwisseling door mijn handen, maar vorige maand stak daar een brief tussen die mijn wenkbrauwen deed fronsen", vertelt burgemeester Lieven Vanbelleghem. "Het was een brief van KIEA (Koninklijk Instituut Van De Arbeid, red.), wat mij onbekend was. Hun doelstelling is het bevorderen van talenten en via een vijf jaar durende selectieprocedure kan men die eretitel bekomen. Wesley werd laureaat voor provincie- en gemeentepersoneel onder het label van 'stuwende en drijvende kracht'. Dat houdt in dat je enthousiast en gemotiveerd bent om in team te werken en dat je de bekwaamheid hebt om oplossingen te zoeken en zelf ook initiatieven te nemen."
...