Door Erik De Block
...

Door Erik De BlockHet 'Comité van de gastvrijheid' bestaat uit Stefaan Vandamme, Dorine Lesage, Steven Masil, Bart Braem, Sonny Ghesquière, Jean-Pierre Depuydt en Philippe Deleu. "De koude kerstdagen brengen voor mensen in eenzaamheid en mensen die onvermogend zijn soms niet de gezellige warmte als voor anderen", klinkt het bij de organisatoren. "Omdat we iedereen een warme en gezellige kerstperiode toewensen, kwamen we tot dit initiatief."De bedenker van het mooi idee is Stefaan Vandamme, een gepensioneerde legerkok bij Dovo, de ontmijningsdienst van Defensie, in Houthulst. Hij zal in de keuken van Futura samen met hobbykok Steven Masil koken. "Wijlen Alex Vandamme heeft in zaal Het Volksbelang nog een dergelijk initiatief georganiseerd", aldus Jean-Pierre Depuydt. "We doen het in de school Futura omdat daar genoeg ruimte is en we er beschikken over tafels, stoelen en bestekken. De directie was meteen akkoord. We willen onze gasten een leuke namiddag bezorgen."Koken kost geld en vermits alles gratis zal zijn, rekent men op giften van bedrijven. Individueel steunen, kan natuurlijk ook. "We starten van nul", aldus Jean-Pierre Depuydt. "We willen het zo leuk en zo goed mogelijk maken. Bedoeling is dat we samenwerken met verenigingen. We zullen trouwens ook medewerkers nodig hebben."De initiatiefnemers rekenen ook op giften in natura. "Voor het dessert gaan we bijvoorbeeld alle bakkers aanschrijven", zegt Stefaan Vandamme. "Het is dan volop de periode van kerststronken." Ondertussen stelde het 'Comité van de gastvrijheid' het logo voor. Het is ontworpen door de drukkerij Publi Almar. "Naar een aantal grote firma's en serviceclubs gaan we een brief met de vraag tot sponsoring sturen", aldus Sonny Ghesquière. "Nu maken we ons initiatief en logo bekend en gaat de bal aan het rollen."Het 'Comité van de gastvrijheid' bestaat uit onder meer zetelende politici, gewezen politici en stadsambtenaren. "Of een dergelijk initiatief dan niet de taak van de stad of het OCMW is? Vanuit de stad of OCMW de eenzaamheid meten, is moeilijk", aldus Sonny Ghesquière. "Men moet niet oud zijn om eenzaam te zijn", aldus Bart Braem. "Ook jongeren kunnen eenzaam zijn."Ook rusthuisbewoners zijn welkom. "Bijvoorbeeld mensen zonder kinderen of familie die nooit bezoek krijgen", aldus Jean-Pierre Depuydt." We hebben in Wervik en Geluwe drie woon- en zorgcentra en hopelijk krijgen we daaruit signalen van wie tot ons doelpubliek behoort.""Eenzaamheid en armoede zal er altijd zijn", aldus Steven Masil. "Het is belangrijk dat die mensen weten dat er voor hen een opvang is en dat ze met ons initiatief eens in de ambiance zitten."Daarvoor zal dj Foane (Stefaan De Meerschman) zorgen. Hij brengt muziek voor jong en oud mee. "We gaan ook bekijken in hoeverre we vervoer kunnen regelen voor mensen die niet mobiel zijn", voegt Stefaan Vandamme er nog aan toe.De organisatoren zijn bereikbaar via comitevandegastvrijheid@outlook.com. Steunen kan op het rekeningnummer BE13068904759039.