Gerard Ghesquière uit Wervik werd honderd jaar en dat werd gevierd met de familie. Hij is de vader van drie zonen Pierre, Roland en Luc. Er zijn daarnaast zes kleinkinderen, twaalf achterkleinkinderen en één achterachterkleinkind. Gerard is alvast van een sterk ras want zijn zus Marguerite werd bijna 105 jaar. Ze overleed in september 2015.
...

Gerard Ghesquière uit Wervik werd honderd jaar en dat werd gevierd met de familie. Hij is de vader van drie zonen Pierre, Roland en Luc. Er zijn daarnaast zes kleinkinderen, twaalf achterkleinkinderen en één achterachterkleinkind. Gerard is alvast van een sterk ras want zijn zus Marguerite werd bijna 105 jaar. Ze overleed in september 2015. Gerard was landbouwer en woont in de ouderlijke boerderij in de Busbekestraat. Daar vestigde het kroostrijk gezin zich nadat ouders en kinderen tijdens de Eerste Wereldoorlog waren gevlucht naar de regio Aalst. Hij was de jongste in een kroostrijk gezin van negen kinderen. Twee broers heeft hij spijtig genoeg nooit gekend want ze overleden in hun eerste levensjaar. Samen met zijn zes zussen en ouders woonde hij in de Busbekestraat, in de Leievallei. "Tot ik acht jaar was, ging ik naar school in Bousbecque, in Noord-Frankrijk", vertelt de 100-jarige. "Hiervoor gebruikten we op de Leie een overzetboot. Nadien ging ik tot mijn veertiende naar school bij de Broeders Maristen in de Magdalenastraat. Om daarna thuis te blijven helpen op de boerderij van mijn ouders."En daar is hij dus altijd gebleven. De woelige oorlogsjaren maakte hij ook mee en behoorde bij het Geheim Leger tot het verzet. In 1947 trouwde Gerard met Jeanne Lemahieu. Negen jaar geleden overleed zijn echtgenote. Gerard bleef alleen thuis wonen dankzij de hulp van de kinderen. Roland en Luc wonen vlakbij in dezelfde straat. Tot aan zijn negentigste reed hij nog met de auto. De verjaardag van Gerard werd ook gevierd in dagcentrum De Brug, naast het woon- en zorgcentrum Mater Amabilis. Hij werd er gehuldigd door het stadsbestuur, directie en personeel. Sinds een vijftal jaar komt hij twee keer per week op dinsdag en donderdag naar het dagcentrum. (EDB)