"We beginnen met een eerste reeks van 25 straatnaamborden", aldus schepen van Cultuur Sanne Vantomme (N-VA). "Dit is een eerste aanzet. Elk jaar willen we op andere plaatsen aanvullen." Zo verwijst bijvoorbeeld in Geluwe de Arkemolenstraat naar een graan- en tarwemolen van weleer en op sociale woonwijk Het Park in Wervik de ...

"We beginnen met een eerste reeks van 25 straatnaamborden", aldus schepen van Cultuur Sanne Vantomme (N-VA). "Dit is een eerste aanzet. Elk jaar willen we op andere plaatsen aanvullen." Zo verwijst bijvoorbeeld in Geluwe de Arkemolenstraat naar een graan- en tarwemolen van weleer en op sociale woonwijk Het Park in Wervik de Hendrik Consciencestraat naar de 'schepper van de Vlaamse roman'. "Ik woon in de Draperiestraat wat verwijst naar de wolweverij van de veertiende tot zestiende eeuw aldaar. De duiding is zo kort mogelijk", aldus Bernard Delvoye van de straatnaamcommissie. De nieuwe borden worden door de firma Belgian Road Signs uit Heule geleverd en kosten 50 à 60 euro het bord. Los van dit initiatief zijn ook verschillende straatnaamborden aan vervanging toe wegens versleten of verdwenen. "Ik stelde de burgemeester voor om een jobstudent aan te stellen en hem of haar straat per straat te laten doen om een inventaris op te maken van onduidelijke en verdwenen straatnaamborden, alsook van dergelijke verkeersborden", aldus de schepen.De straatnamencommissie bestaat naast de politieke vertegenwoordigers verder ook nog uit Rita Vandamme (Davidsfonds Wervik), Bernard Delvoye (VTBKultuur), Monique Devrome (Davidsfonds Geluwe), Luc Decorte (STOC) en Dirk Decuypere ('t Erfgoed Gilwe). De volgende bijeenkomst is op dinsdag 11 december. "Dan bespreken we voorstellen voor enkele nieuwe verkavelingen in de Loskaaistraat, Ooststraat en in Geluwe, de Maagdenstraat", zegt schepen Sanne Vantomme. "We vergaderen alleen als het noodzakelijk is", aldus Bernard. "Buurtbewoners brengen eventueel ook suggesties aan." (EDB)