Een van de grote troeven van de kaart is dat je recht hebt op voordeeltarieven met één enkel document. "Vanuit VFG merken we echter dat nog veel personen met een handicap niet afweten van het bestaan van de kaart", aldus provinciaal verantwoordelijke Lien Deblaere.
...

Een van de grote troeven van de kaart is dat je recht hebt op voordeeltarieven met één enkel document. "Vanuit VFG merken we echter dat nog veel personen met een handicap niet afweten van het bestaan van de kaart", aldus provinciaal verantwoordelijke Lien Deblaere."En ook, op dit moment zijn er slechts negentien West-Vlaamse initiatieven geregistreerd. Dat kunnen er nog veel meer worden. Vandaar de actie waarbij we de nieuwe lokale besturen oproepen om de erkenning van deze kaart op te nemen in hun meerjarenplan om zo het goeie voorbeeld te geven. Wervik doet dat alvast want er komt een schepen voor personen met een handicap. Deze waakt er onder andere over dat op ieder beleidsdomein op een toegankelijke en inclusieve manier gewerkt wordt."Sonny Ghesquière (sp.a) krijgt in Wervik vanaf januari als bevoegdheid onder meer personen met een beperking. "Wat ik persoonlijk liever hoor dan personen met een handicap", zegt de schepen. "Door onze stad is die Europese gehandicaptenkaart ondertussen erkend.""Wat we daaraan als voordelen gaan koppelen, moet de komende weken worden bekeken. Er komt een adviesraad voor personen met een beperking. Daar zal het onder meer gaan over de toegankelijkheid van de openbare gebouwen. Ons stadhuis is daarvoor een heel slecht voorbeeld. Vaak gaat het soms om heel kleine dingen."(EDB)