Dat de rijweg langs de Damse Vaart, en dan vooral het stuk tussen Damme centrum en de brug van Hoeke, er bijzonder slecht bij ligt is geen geheim. De vele putten en de vele plaatselijke herstellingen maken de weg tot een echte lappendeken en de vraag naar een degelijk heraanleg klonk dan ook luid. Die heraanleg van de weg komt er nu, en wel vanaf maandag 3 juni, in opdracht van De Vlaamse Waterweg die de beheerder is van deze infrastructuur. Maar toch klinkt er weinig applaus want er worden grote vragen gesteld bij de timing van de werkzaamheden.
...