Het project kadert in het landinrichtingsproject Groenhove-Vrijgeweid. De genoemde brug bevindt zich vlakbij de Bergenstraat in Ruddervoorde en dus werd de beslissing voor een lagere maximumsnelheid door het Torhoutse stadsbestuur genomen in samenspraak met het gemeentebestuur van Oostkamp, waartoe Ruddervoorde behoort.
...

Het project kadert in het landinrichtingsproject Groenhove-Vrijgeweid. De genoemde brug bevindt zich vlakbij de Bergenstraat in Ruddervoorde en dus werd de beslissing voor een lagere maximumsnelheid door het Torhoutse stadsbestuur genomen in samenspraak met het gemeentebestuur van Oostkamp, waartoe Ruddervoorde behoort.Aannemer nv Norré-Behaegel uit Westende kreeg de opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij om de plannen uit te voeren. De VLM werd in 1988 opgericht en is een extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid. Via het landinrichtingsproject Groenhove-Vrijgeweid investeren de Vlaamse overheid en de lokale besturen in betere fiets- en wandelverbindingen en veiliger kruispunten. Ook krijgt het water in de beken extra ruimte om overstromingen tegen te gaan en wordt er op een aantal plaatsen voor meer groen gezorgd.De bewuste brug over de E403 wordt door veel fietsers gebruikt, maar kan een stuk veiliger. Het is de bedoeling om langs weerszijden van het brugdek de huidige verhoogde onderhoudsstroken te vervangen door relatief brede fietspaden die afgescheiden zijn van het autoverkeer. Daarvoor moeten de taluds van de brughelling verstevigd worden en steiler gemaakt. Als aanloop naar de brug worden er fietssuggestiestroken aangebracht. Ook daar zal de beperking tot 50 kilometer per uur gelden.De werkzaamheden hadden in principe al ongeveer klaar moeten zijn, maar corona zorgde voor uitstel. Nu de uitvoering eindelijk start, zijn wegomleggingen noodzakelijk. Het gemotoriseerde verkeer kan niet door. Vanuit de richting Ruddervoorde gaat de omleiding langs Veldegem. Het zware verkeer moet omrijden via de E403. Vanuit de richting Baliebrugge is de omleiding via de Torhoutsestraat voorzien.Voor fietsers en voetgangers blijft er tijdens de werkzaamheden een veilige doorgang gewaarborgd. Enkel uitzonderlijk, als het technisch niet anders kan, zal de doorgang voor hen overdag afgesloten worden. De aannemer zorgt dan voor de nodige bewegwijzering.