Bijensterfte komt door te weinig aanbod van bloemen en gebruik van pesticiden waarmee (bloem)zaden en bollen voor het zaaien behandeld worden. Daarnaast zijn er ook nog ziektes en parasieten. "Omdat er voor bijen en hommels ook wel eens wat vrees is, ...

Bijensterfte komt door te weinig aanbod van bloemen en gebruik van pesticiden waarmee (bloem)zaden en bollen voor het zaaien behandeld worden. Daarnaast zijn er ook nog ziektes en parasieten. "Omdat er voor bijen en hommels ook wel eens wat vrees is, is het belangrijk dat er een netwerk bestaat dat wel wat verduidelijkingen omtrent bijen en hommels verspreidt. Een Jabbeeks netwerk dat moet gecreëerd worden via een werkgroep en die zoveel mogelijk Jabbekenaars hoopt te betrekken", zegt schepen van Milieu Claudia Coudeville. "Die groep enthousiaste vrijwilligers, 'Jabbeke zoemt', is in september voor de eerste keer samengekomen. Tijdens de eerste meeting was het duidelijk dat er zowel bij de leden als bij de gemeente enthousiasme is om werk te maken van een bijvriendelijk Jabbeke. Gemeente en 'Jabbeke zoemt' kunnen rekenen op 2 jaar begeleiding door een medewerker van het Reginaal Landschap Houtland waar Jabbeke ook lid van is." Er zal gewerkt worden aan sensibilisering, het bijenvriendelijker maken van openbaar groen, realisaties in samenwerking met land- en tuinbouw. Naast de verantwoordelijke schepen zitten Erik Blauwet, Nikolaas Croene, Stijn Van Hulle, Marianne Van Landuyt, Jan Misseeuw en imker Norbert Demonie in de werkgroep. (PA)