De werken voor de aanleg van het warmtenet zijn een volgend stuk in het tracé van het warmtenet dat loopt van aan de Zilten tot aan de site Roobaert ten noorden van de Honzebroekstraat. Een aantal belangrijke stukken van dit tracé werden reeds aangelegd, o.a. in de Biezenstraat en de Hoogleedsesteenweg.
...

De werken voor de aanleg van het warmtenet zijn een volgend stuk in het tracé van het warmtenet dat loopt van aan de Zilten tot aan de site Roobaert ten noorden van de Honzebroekstraat. Een aantal belangrijke stukken van dit tracé werden reeds aangelegd, o.a. in de Biezenstraat en de Hoogleedsesteenweg. De werken in de Honzebroekstraat zullen gebeuren in vier opeenvolgende fases. Telkens wordt een bepaald stuk afgesloten voor het verkeer in beide richtingen. Door in fases te werken, houdt de Stad rekening met een maximale bereikbaarheid van de wijk en om de werken in zo'n veilige mogelijke omstandigheden te kunnen laten verlopen. Het gemotoriseerd verkeer volgt een omleiding. Te voet of met de fiets aan de hand kan je steeds langs de werfzone wandelen op het voetpad. Per fase wordt het wegdek van de rijweg en de parkeerstrook na de werken in asfalt hersteld, dit in afwachting van de riolerings- en wegeniswerken die voorzien zijn om in het voorjaar van 2021 te starten.Concreet - fasering aanleg warmtenet vanaf 31 augustus. 1. Vanaf 31 augustus 2020 (gedurende 2 weken)Aanleg van het warmtenet in de rijweg vanaf de Biezenstraat (inclusief aansluiting op traject in Biezenstraat) tot aan de Lakenstraat. Op het kruispunt van de Honzebroekstraat en de Biezenstraat is er een tijdelijke onderbreking met éénrichtingsverkeer. Het verkeer komende vanuit de Honzebroekstraat kan enkel linksaf richting Biezenstraat. De Honzebroekstraat bereik je via de Hoogleedsesteenweg en de Beekstraat. 2. Vermoedelijk vanaf 14 september 2020 (gedurende 2 weken)Aanleg van het warmtenet in de rijweg vanaf de Lakenstraat tot aan Biezenhof A.De Honzebroekstraat is ter hoogte van de Lakenstraat tot aan Biezenhof A in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. Een omleiding wordt voorzien. De Honzebroekstraat tussen de Biezenstraat en de Lakenstraat is terug beschikbaar voor plaatselijk verkeer.3. Vermoedelijk vanaf 28 september 2020 (gedurende 2 weken)Aanleg van het warmtenet in de rijweg vanaf Biezenhof A tot de Lijnwaadstraat.De Honzebroekstraat is vanaf Biezenhof A tot aan de Lijnwaadstraat in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. Een omleiding wordt voorzien. De Honzebroekstraat tussen de Biezenstraat en Biezenhof A is terug beschikbaar voor plaatselijk verkeer.4. Vermoedelijk vanaf 14 oktober 2020 (tot eind november)Aanleg van het warmtenet in de rijweg vanaf de Lijnwaadstraat tot aan de Jacobus Vermanderstraat.De Honzebroekstraat is vanaf de Lijnwaadstraat tot aan de Jacobus Vermanderstraat in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. Een omleiding wordt voorzien. De Honzebroekstraat tussen de Biezenstraat en de Lijnwaadstraat is terug beschikbaar voor plaatselijk verkeer.Deze informatie is ook beschikbaar op www.godelieveleeft.be. De Stad kiest er voor om eerst de handelaars en inwoners te verwittigen, en onmiddellijk daarna de informatie ook digitaal ter beschikking te stellen.