Werken voor nieuw rotonde in Komen starten binnenkort

De bewoners van de d’Halluinweg krijgen het verkeer van de omleiding langs hun deur.© (Foto CL)
De bewoners van de d’Halluinweg krijgen het verkeer van de omleiding langs hun deur.© (Foto CL)
Christophe Lefebvre

Teneinde de verkeersveiligheid aan de grensovergang met Frankrijk te verhogen, starten weldra intensieve werken in de Komense Vestingstraat. De inwoners van de d’Halluinweg vrezen voor de gevolgen van vooral de wegomlegging, waarmee honderden tientonners door de rustige wijk worden gestuurd.

De Vestingstraat is niet alleen de voornaamste winkelstraat van de gemeente, het is eveneens de toegangspoort van en naar Frankrijk. “Helaas staat dit ook gelijk aan een aanzienlijke stroom aan voertuigen, vooral vrachtverkeer, dat recht door onze gemeentekern trekt. Langsheen de Sluisbaan, de weg parallel met de Leie, liggen verschillende industriebedrijven en die hebben natuurlijk nood aan vrachtvervoer.” Komens burgemeester Didier Soete lichtte dan ook tijdens een bijzondere gemeenteraad de ambitieuze plannen toe. “Het huidige kruispunt van de Vestingstraat en Sluisbaan zal worden vervangen door een rotonde, met een speciale aandacht voor het vrachtverkeer. Vanaf midden april starten de werken en we rekenen op een duurtijd van 3 maanden, een duurtijd waar verkeershinder onvermijdelijk zal zijn.”

Tijdens de bijzondere zitting waren het vooral de inwoners van de d’Halluinweg die van zich lieten horen. Door de werken zal er een tijdelijke wegomlegging in het leven worden geroepen. Naar schatting 1000 voertuigen, waaronder honderden trucks, zullen op die manier dagelijks door de smalle en rustige straat worden gestuurd. “Een snelle rekensom leert ons dat er in totaal meer dan 50.000 extra voertuigen door de wijk zullen passeren, tijdens de periode van de werken”, verklaart de burgervader. “Dit zal vanzelfsprekend de nodige hinder met zich meebrengen maar het kan helaas niet anders. Vanuit de gemeente hebben we dan ook alles op alles gezet om het geheel zo veilig mogelijk te laten verlopen. Er zal worden gewerkt met extra verkeerslichten en ook de bedrijven langs de Sluisbaan zullen worden gemotiveerd om woon-werk verkeer met de fiets of te voet te gaan stimuleren. De politie werd eveneens gevraagd om het toezicht te verhogen en zowel vaste als mobiele camera’s zullen worden ingezet. Op mijn specifieke vraag zal er een absolute nultolerantie gelden om zo de veiligheid van de buurtbewoners niet in het gedrang te brengen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.