De grondwerken voor de ecotunnel zijn van start gegaan op maandag 4 mei en hiervoor is de Preshoekstraat afgesloten tot en met 12 juni. De realisatie is een samenwerking tussen stad Kortrijk, Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en Agentscha...

De grondwerken voor de ecotunnel zijn van start gegaan op maandag 4 mei en hiervoor is de Preshoekstraat afgesloten tot en met 12 juni. De realisatie is een samenwerking tussen stad Kortrijk, Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en Agentschap Natuur en Bos (ANB), beide van de Vlaamse overheid.Agentschap Natuur en Bos kreeg de laatste jaren regelmatig meldingen over overstekende reeën. Om voor hen een veilige doorgang te realiseren en ongevallen door overstekend wild te voorkomen, werd gekozen voor een betere verbinding tussen de verschillende groenzones van het Preshoekbos. Er wordt een groene doorgang gecreëerd voor grote en kleine dieren door enerzijds een verharde asfaltstrook van 4,5 meter breed over een lengte van zo'n 350 meter te vervangen door een aarden doorgang met beplanting en takken, waarlangs dieren kunnen passeren. Anderzijds wordt er een raster geplaatst langs de E403, zodat dieren niet langer op de snelweg belanden maar naar de ecotunnel geleid worden. De nodige aanplanting zal voorzien worden in het najaar.Van de totale kost van 414.000 euro voor de grondwerken van de ecotunnel neemt stad Kortrijk 244.000 euro op zich en AWV de overige 170.000 euro. (EDB)