Werken verminken ‘het mooiste dorpje van West-Vlaanderen’

De sleuven werden heel slordig dichtgemaakt, waardoor ook het water niet meer naar de riolen kan lopen. © Davy Coghe
Piet De Ville

Het vernieuwen van de wegen in de dorpskern van Oostkerke, met veel oude huisjes zonder fundering, blijkt geen evidente klus. Aan enkele woningen werd al schade vastgesteld bij de heraanleg van de nutsvoorzieningen. En dan moeten de echt grote werken nog beginnen. “We vrezen dat het nog lang zal duren voordat de stad een aannemer vindt die dit delicate werk wil uitvoeren”, valt te horen in het polderdorpje.

Het ‘witte dorp’, zoals Oostkerke wegens de vele witte huisjes ook wel genoemd wordt, kreeg in 1974 de onderscheiding ‘mooiste dorp van West-Vlaanderen’. Maar ook dit dorp verdiende na al die jaren wel eens een opfrissing. De Oostkerkenaars kijken dan ook al enige tijd uit naar de heraanleg van de pittoreske straatjes rondom de Sint-Quintinuskerk.

Vertraging

De werken voor die heraanleg, met nieuwe riolering en wegdek, zouden opgestart worden kort na dit zomerbouwverlof, zo communiceerde het Damse stadsbestuur eerder naar de bewoners. Die timing zal alvast niet meer gehaald worden. De aanbesteding voor het toewijzen van een aannemer is momenteel nog lopende en wordt pas eind augustus afgesloten.

“Het rond krijgen van de vergunning voor deze werkzaamheden duurde dan toch iets langer dan verwacht, vandaar deze vertraging”, verduidelijkt burgemeester Joachim Coens (CD&V+). “Ten vroegste eind september zullen we de opdracht kunnen toewijzen. En dan kan het wel richting het einde van het jaar gaan vooraleer de aannemer effectief van start gaat.”

Barsten

Die vertraging met minstens een half jaar is niet de enige zorg in Oostkerke. Bij de vernieuwing van de nuts- en communicatievoorzieningen, die wél al opgestart is, zijn stabiliteitsproblemen opgedoken. Nadat in een woning in de Sint-Kwintensstraat een grote barst ontstond in de badkamer en de bewoonster daarover haar beklag deed, werden de werken opgeschort.

Sommige woningen vertonen barsten en breuken.
Sommige woningen vertonen barsten en breuken. © Davy Coghe

Bij haar buren, de familie Storme, ontstond een barst in de voorgevel maar daar bleef het niet bij. “Die barst is nu nog niet al te groot maar als ze na het bouwverlof op die manier verder gaan werken, vrees ik het ergste”, zegt Ryan Storme, die er samen met zijn broer en ouders woont. “Als die werkmannen hier met van die rupsbanden rondrijden staat het hele thuis te daveren, tot mijn slaapkamer toe. En ter hoogte van de slaapkamer van mijn vader zit een grote barst in het dak en het plafond.”

“Dit was te verwachten”, reageert Benedict Stael, uitbater van taverne De Knotwilg in diezelfde Sint-Kwintensstraat. “Veel huizen hier zijn zo oud dat ze nog gebouwd werden zonder of met heel zwakke funderingen. Dat is ook in dit pand het geval. Als er dan met groot materiaal in de straat wordt tekeer gegaan laat dat zijn sporen na.”

Nog maar het begin

Diezelfde stabiliteitsproblemen doken eerder ook al op tijdens de eerste fase van de werken in Oostkerke, toen er voornamelijk buiten de dorpskern werd gewerkt. Toen moest een woning in de Eienbroekstraat gestut worden.

Het stadsbestuur is zich bewust van het probleem en liet in de meest gevoelige zone, de Sint-Kwintensstraat dus, plaatsbeschrijvingen opmaken rond en in de huizen. De opgestarte werken voor de nutsvoorzieningen, die nu stilliggen door het bouwverlof, worden niet heropgestart voordat die plaatsbeschrijvingen, met ook fotomateriaal, zijn uitgevoerd. Dit uiteraard zodat de bewoners in staat zijn mogelijke schade aan hun woning aan te tonen.

Maar de zwaarste werken in de dorpskern moeten nog komen met de nieuwe riolering en nieuw wegdek. En vooraleer die werken van start gaan zal opnieuw een plaatsbeschrijving in de kritieke zone uitgevoerd moeten worden, zo vernemen we bij het stadsbestuur.

De uitbater van De Knotwilg heeft er alvast geen goed oog in. “Ik vrees dat het nog lang zal duren voordat Stad Damme een aannemer vindt dit dit delicate werk wil uitvoeren”, stelt Benedict Stael. “Welke aannemer zal zich hieraan wagen? Waarom zouden ze risico willen lopen op schadeclaims? Om zoiets goed en zonder schade uit te voeren zou er hier alvast niet met zulke zware wagens rondgereden mogen worden, zoals nu al het geval is. In Brugge zijn ze daar toch strenger op, daar zie je dat niet in de kleine straatjes. Neen, ik vrees dat dit nog een tijdje zal aanslepen. En zoals de straat er nu bij ligt, met die tijdelijk dichtgemaakte sleuven, dat is toch ook niet al te fraai… Als het dan toch nog enige tijd zal duren vooraleer aan de grondige vernieuwingswerken kan begonnen worden, zouden we hier in de straat graag zien dat er een egale laag asfalt aangebracht wordt zodat het er hier toch weer wat netjes en veilig bij ligt.”

Slordig

Ook Aimé Van Belleghem en Viviane Verstraete, die al hun leven in Oostkerke wonen, zijn niet te spreken over de gang van zaken. “Die sleuven zijn toch wel heel erg slordig dichtgemaakt. De greppels zijn zelfs weg, waardoor het water niet meer naar de riolen afloopt. Het water blijft staan in die putten. En dan nog eens al die enorme vrachtwagens en landbouwvoertuigen die hier nog steeds mogen doorrijden… Aan de overkant van de straat werd het trottoir bijna vier jaar geleden opengelegd om nieuwe leidingen te leggen. Dat voetpad is vandaag nog altijd niet deftig dichtgemaakt. Het zijn allemaal putten en oneffenheden.”

De voetpaden liggen er na vorige werken al enige tijd zo bij.
De voetpaden liggen er na vorige werken al enige tijd zo bij. © Davy Coghe

Volgens burgemeester Coens zal het eindresultaat – met een rijweg in uitgewassen betonvoetpaden en parkeerplaatsen in platte kasseien en een nieuw plein met bankjes en bomen voor de kerk – prachtig zijn, maar de Oosterkenaars zullen dus nog wat geduld moeten hebben.

“En uiteraard is het ons bekend dat er zorgen zijn rond stabiliteit en mogelijke schade aan de woningen”, stelt Joachim Coens “We volgen dat nauw op en in de opmaak van de plannen wordt daar natuurlijk rekening mee gehouden. Dat de aannemers het een te groot risico zouden vinden, daar heb ik geen weet van.” Toch blijft de scepsis in het polderdorpje groot. “Is dit dan het mooiste dorpje van West-Vlaanderen?”, vraagt een bewoonster van de Sint-Kwintensstraat zich luidop af.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier