Zowel Luc Deprez, voorzitter van de Scholengroep Moorsledegem, als burgemeester Bart Dochy moeten nu het ...

Zowel Luc Deprez, voorzitter van de Scholengroep Moorsledegem, als burgemeester Bart Dochy moeten nu het verdict van de curatoren afwachten. "Er kan beslist worden om de werken, die dicht bij de afwerking zitten, te voleindigen", aldus de burgemeester, "maar er kan ook een overnemer komen. In alle geval is het de taak van de curatoren om de schade zo miniem mogelijk te houden. We kunnen momenteel niet anders dan af te wachten." (LDE)Lees hierover ook in Krant van West-Vlaanderen, De Weekbode edities Roeselare en Izegem.