Er werd een werkgroep opgericht waarin naast de politieke fracties ook de technische ambtenaren Hermien De Four en Kris Devaere zaten aangevuld met de burgemeester en schepen van Openbare Werken Olivier De Marez.
...