Er werd een werkgroep opgericht waarin naast de politieke fracties ook de technische ambtenaren Hermien De Four en Kris Devaere zaten aangevuld met de burgemeester en schepen van Openbare Werken Olivier De Marez.
...

Er werd een werkgroep opgericht waarin naast de politieke fracties ook de technische ambtenaren Hermien De Four en Kris Devaere zaten aangevuld met de burgemeester en schepen van Openbare Werken Olivier De Marez. Intussen zijn de meest noodzakelijke werken zoals drainage en riolering achter de rug. Tegen het einde van het jaar moeten de Ginstenaars weer kunnen beschikken over een goed toegankelijk kerkhof kunnen beschikken.In de vorige legislatuur, onder burgemeester Karl De Clerck, werd al gestart met de heraanleg van de toegangsweg aansluitend bij de aanpassingen aan de Grotstraat. Intussen is het centraal aanlooppad volledig vernieuwd zodat het kerkhof gemakkelijker begaanbaar wordt. Daarnaast zijn ook al de beloofde columbariumelementen en urnekelders geplaatst op de rechterkant van het kerkhof. Ook het probleem van wateroverlast werd grondig aangepakt. Zo werd een herprofilering van de gracht op het einde van het kerkhof doorgevoerd in de hoop de wateroverlast te verminderen. Intussen zijn ook de zijpaden aan de buitenzijde voorzien van een drainage met grind en daarop een wandelpad met grasdallen. Rechts aan de zijde van het bedrijf Tack is die ingreep uitstekend gelukt. Het grote probleem bevond zich echter aan de linkerkant van het kerkhof. Daar werd de aannemer geconfronteerd met de resten van een ouder kerkhof zodat de bodem tot anderhalve meter werd geroerd. Daarnaast was er het probleem van de drassigheid.Eerst werd er gedacht aan het bemalen maar dan stootte men op de aanwezigheid van een zeer harde laag wat malen bemoeilijkte omwille van een sterke kleilaag. Uiteindelijk werd overgegaan tot het afscheppen van de kleilaag waarna de kuil werd opgevuld met droge grond die werd voorzien van drainagebuizen. Bovenop zou een grindbak komen en grasdallen. Al die werken konden nog uitgevoerd worden voor het bouwverlof. Dit betekent dat de 'grote werken' achter de rug zijn en het kerkhof weldra vrij goed bereikbaar wordt alsook alle graven.Intussen is de begraafplaats op de Ginste makkelijk bereikbaar maar er moeten nog heel wat kleine aanpassingen doorgevoerd worden. De gemeente wil de begraafplaats zoveel mogelijk onderhoudsvriendelijk maken. Dat moet wel want er mogen geen pesticiden meer gebruikt worden zodat naar andere oplossingen moet gezocht worden. Tussen de graven en het aanlooppad zal gras ingezaaid worden wat onderhoudsvriendelijker is. De kleine ruimtes zullen opgevuld worden met een soort pellets of lavasubstraat die het onkruid tegenhouden.Gezien de gemeentelijke groendienst nog niet volledig bemand is, wordt voorlopig samengewerkt met een sociale werkplaats. Bijkomend probleem is ook dat niet alle families de graven van nabestaanden onderhouden. Toch beloofde schepen Goemaere die de begraafplaatsen onder zijn bevoegdheid heeft dat er een regelmatig onderhoud volgt eenmaal alle werken beëindigd zijn. (CLY)