Werken nieuwe nachtopvang voor daklozen in Roeselare gestart, capaciteit verdubbelt

De afbraakwerken zijn bijna voorbij. We herkennen op de werf vlnr. Melanie Ketels, Jonas Van de Walle, Rembrandt Masselis, Nathalie Maertens, Kurt Blondeel, Tine Seynaeve en schepen Bart Wenes. (foto Stefaan Beel)©STEFAAN BEEL Stefaan Beel
De afbraakwerken zijn bijna voorbij. We herkennen op de werf vlnr. Melanie Ketels, Jonas Van de Walle, Rembrandt Masselis, Nathalie Maertens, Kurt Blondeel, Tine Seynaeve en schepen Bart Wenes. (foto Stefaan Beel)©STEFAAN BEEL Stefaan Beel
Peter Soete

Op 4 januari zijn de afbraakwerken gestart in voorbereiding van de nieuwbouw voor de nieuwe Roeselaarse nachtopvang Het PosThuis. Deze nachtopvang zal op termijn de huidige nachtopvang De Noorderbrug vervangen. Begin 2022 moet Het PosThuis gebruiksklaar zijn.

“De huidige nachtopvang – De Noorderbrug in de Noordlaan – beantwoordt niet meer aan de hedendaagse normen en biedt onvoldoende capaciteit om te kunnen voldoen aan de steeds stijgende vraag naar nachtopvang wegens dakloosheid”, begint schepen Bart Wenes. “Beide redenen waren voor het Welzijnshuis de aanleiding om over te gaan tot een volledige nieuwbouw waarbij zowel aandacht wordt besteed aan een veilige en warme nachtopvang én aan voldoende capaciteit. Deze zal in de nieuwbouw uitgebreid kunnen worden tot 21 unieke personen per nacht waar dit op vandaag slechts maximaal 13 individuele personen is. De huidige corona-epidemie heeft zelfs tot gevolg dat we slechts vijf individuen kunnen opvangen. Voor eventuele bijkomende opvang kunnen we tijdelijk terecht in Den Bonten Os. De nieuwbouw op de koer van het vroegere postgebouw zal beter voorzien zijn om mogelijke toekomstige crisissen op te vangen.”

Acute nood

“Sedert 2018 hebben we de belangrijke keuze gemaakt om als Welzijnshuis niet meer in te staan voor een structureel woonaanbod voor mensen in kansarmoede. Het Sociaal VerhuurKantoor en sociale bouwmaatschappij De Mandel nemen hierin de leiding. Wij blijven echter inzetten om een acute woningnood van mensen te helpen overbruggen. Bovendien willen we mensen helpen om terug te keren naar een permanente huisvesting en hen ook coachen en begeleiden om dat te bereiken.”

“Vaak is de nachtopvang de allerlaatste reddingsboei voor daklozen”

“We beschikken over doorgangshuizen waar mensen maximaal zes maanden kunnen wonen en waar ze begeleiding en coaching krijgen om opnieuw in het regulier wooncircuit te komen”, gaat Nathalie Maertens verder, het diensthoofd van het team dak- en thuislozen. “We hebben ook noodwoningen voor mensen die schade aan hun woning hebben door brand of overstromingen. Die mensen kunnen daar blijven wonen tot hun woning hersteld is of er een nieuwe woning is gevonden voor hen. En dan is er ook nog de nachtopvang voor mensen die langdurig dakloos zijn.”

Coaching en begeleiding

“In 2020 noteerden we 210 unieke personen in Roeselare die een beroep hebben gedaan op de nachtopvang. Meestal komen die men

sen niet één nacht naar de nachtopvang maar soms zijn dat perioden van drie weken”, bedenkt Tine Seynaeve, departementshoofd bij het Welzijnshuis. “Vaak is de nachtopvang de allerlaatste reddingsboei voor hen.”

“Precies daarom zetten we ook hard in op coaching en begeleiding”, zegt wooncoach Rembrandt Masselis. “We doen niets overhaast want vaak hebben de mensen die naar de nachtopvang komen heel veel stress. Ze zijn de dag doorgekomen met veel vragen: zullen we ons deze avond kunnen wassen? Zal ik een veilige slaapplek vinden? Zal ik kunnen eten? Zal ik het warm hebben deze nacht? Daarom is het belangrijk dat ze eerst kunnen ontstressen: met een kop warme soep, met een luisterend oor als ze daar behoefte aan hebben. En als we hun vertrouwen hebben gewonnen, proberen wij hen te coachen om opnieuw hun weg te vinden in de maatschappij. Dit kan een doorverwijzing zijn naar het Welzijnshuis voor administratieve ondersteuning, financiële steunverlening of schuldbemiddeling. Ook naar onze externe partners, zoals de diensten voor geestelijke gezondheidszorg, wordt vaak doorverwezen.”

Nieuwe nachtopvang

“De naam Het PosThuis was snel gekozen: Post verwijst naar de site waar vroeger het postcentrum van Roeselare was en Thuis, met een grote T, verwijst naar de warmte, veiligheid en geborgenheid die we aan de dak- en thuislozen, die genoodzaakt zijn om een beroep te doen op onze nachtopvang, willen bieden.”

Sinds de opstart van de nachtopvang in 2015 kwam er een jaarlijkse financiële ondersteuning van de provincie West-Vlaanderen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.