Deze werken strekken zich uit over een kleine 100 meter richting school De Klaproos. "De werken kaderen in de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel", klinkt het bij de firma die de werken uitvoert. "We doen dit deel per deel en na de a...

Deze werken strekken zich uit over een kleine 100 meter richting school De Klaproos. "De werken kaderen in de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel", klinkt het bij de firma die de werken uitvoert. "We doen dit deel per deel en na de aanleg van enkele buizen wordt de put opnieuw gevuld. We trachten de hinder tot een minimum te beperken, maar die werken moeten nu eenmaal uitgevoerd worden."Momenteel krijgt de Ieperse deelgemeente Zillebeke een complete facelift: straten, riolen, dorpsplein, parkeerplaatsen, voetpaden, groenzones, doorsteken worden vernieuwd. De eerder gecommuniceerde einddatum van de werken was het voorjaar 2020. Het ziet ernaar uit dat de werken tegen komende winter al afgerond zullen zijn.Door overlappend te werken kan de aannemer vroeger klaar zijn met het hele project. Vermoedelijk zullen de werken hierdoor tegen eind 2019 af zijn, onder voorbehoud van weer- en werkomstandigheden. Concreet betekent dit dat er in mei zowel gestart wordt met werken in de Maalstedestraat als in de Wervikstraat. Het is de bedoeling om rond augustus beide fases (Maaldestedestraat én Wervikstraat) af te hebben. Intussen wordt de fase Zillebeke-Dorp voor de kerk nu al afgewerkt.(EG)