Deze werken strekken zich uit over een kleine 100 meter richting school De Klaproos. "De werken kaderen in de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel", klinkt het bij de firma die de werken uitvoert. "We doen dit deel per deel en na de a...