Werken en toch niet rond komen? Dat moet binnenkort verleden tijd zijn in Kortrijk

Volgens de Kortrijkse schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene (SP.A) “hebben steeds meer mensen die voltijds werken het toch moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.” Het gaat vooral over alleenstaanden, eenoudergezinnen, mensen met schulden en kleine zelfstandigen. Binnenkort kunnen zij ook genieten van zaken zoals de UiTPAS omdat de sociale voordelen in Kortrijk zullen afhangen van je inkomen en niet van je statuut. Kortrijk is de eerste Vlaamse centrumstad die een dergelijk systeem invoert.

Wie recht heeft op een extra sociaal tarief eet bij VORK al voor 2 euro. © AN

De verandering die het Kortrijkse stadsbestuur in 2020 doorvoert is eigenlijk vrij simpel. Nu worden sociale voordelen toegekend op basis van je statuut. Mensen die langdurig werkloos zijn, een handicap hebben, arbeidsonbekwaam zijn of leven van een leefloon, hebben recht op bijstand van het OCMW. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld in goedkopere tarieven bij sociaal restaurant VORK. Maar ook in lagere inschrijvingsgelden voor sportclubs, in goedkope toegangstickets voor de Schouwburg en in erg lage toegangstarieven voor het zwembad.

Alleen merken we dat er een groeiende groep mensen komt aankloppen bij het OCMW die wel een voltijdse job heeft. Maar vaak is dat in een sector met lage lonen”, vertelt schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene (SP.A). “Dat kan leiden tot ontmoediging en zelfs afgunst. En dat valt te begrijpen. Die mensen werken keihard maar kunnen zich niets permitteren en leven in feite in armoede. Daarom willen we in Kortrijk niet enkel warm zijn tijdens De Warmste Week, maar het hele jaar rond.”

In Kortrijk bestaat een op vier huishoudens uit alleenstaanden, al dan niet met kinderen. Die leven natuurlijk niet allemaal in armoede, maar het risico is wel hoger. De schepen vermoedt dat er tussen de 5.000 en 10.000 Kortrijkzanen aanspraak kunnen maken op zijn nieuwe regeling. Hij voorziet daar de komende vijf jaar een budget van ruim drie miljoen voor. “Eigenlijk is dit een taak van de Vlaamse en federale overheid”, moet schepen De Coene spijtig toegeven. “Maar tot zij in actie schieten, geven wij het goede voorbeeld. Want een sociaal beleid voeren is iets anders dan een keer per jaar een rode neus op zetten of een smsje sturen voor Pia. Wij willen er zijn voor alle Pia’s, elke dag weer”, klinkt het overtuigd.

Voor wie?

Alleenstaanden die een inkomen van minder dan 1.275 euro per maand hebben, zullen aanspraak kunnen maken op een sociaal tarief van het OCMW. Zij kunnen eten bij VORK voor 7 in plaats van 14 euro en krijgen verhoogde tegemoetkomingen in tal van andere diensten. Houdt je als alleenstaande minder dan 1.093 per maand over? Dan heb je recht op een extra sociaal tarief en eet je bijvoorbeeld voor 2 euro bij VORK. Voor samenwonenden ligt die grens op respectievelijk 850 en 728 euro. Voor mensen met een gezin is dat 1.757 en 1.506 euro. Iedereen in bovenstaande categorieën heeft bovendien recht op een UiTPAS. Die geeft de bezitter 80 procent korting bij de meeste sport en culturele activiteiten in de stad.

Schepen Philippe De Coene en hoofd Maatschappelijk Werk Sophie Desender.
Schepen Philippe De Coene en hoofd Maatschappelijk Werk Sophie Desender.© AN

Er zijn wel een paar voorwaarden. Zo heb je geen recht op je sociale tarief als je in een sociale woning woont. “In principe schuiven die mensen een categorie op”, verduidelijkt de schepen. “Wie dus recht heeft op een extra sociaal tarief, maar in een sociale woning woont, krijgt een sociaal tarief.” Ook mensen met meer dan 6.200 euro spaargeld komen niet in aanmerking. Belangrijk detail: Het Groeipakket (de vroegere kinderbijslag, red.) telt niet mee voor de berekening van je inkomen. Voor wie nu al een tegemoetkoming krijgt van het OCMW verandert er niets.

Misbruik

Wie denkt aanspraak te kunnen maken op de nieuwe tarieven kan langs gaan bij het OCMW of in een van de Kortrijkse buurthuizen. “Ik wil daar echt een warme oproep voor doen”, aldus de schepen. “In een later stadium zullen we mensen actief opsporen en aanspreken want we begrijpen dat de drempel om om hulp te vragen soms hoog kan zijn. We doen dat nu al met brugfiguren in scholen en we merken dat dat werkt. Zelfs een kort berichtje naar 1777 is al voldoende.”

Wie langskomt, brengt zijn bankuitreksels van vorige maand mee en zijn identiteitskaart. “We doen immers een kort onderzoek van het inkomen om te zien wie waar recht op heeft”, verduidelijkt de schepen. Wie recht heeft op het nieuwe systeem mag er een jaar gebruik van maken, daarna volgt een nieuw onderzoek. “We hebben een sterk plan, maar het is een nieuw systeem. Dus hier en daar bijsturen zal nodig zijn.” Vreest hij dan niet voor misbruik? “Er zullen natuurlijk altijd mensen zijn die dat proberen. Maar die vallen meestal uiteindelijk toch door de mand. Het is trouwens niet omdat er 3 procent is die probeert te sjoemelen, dat we de andere 97 procent in de kou moeten laten staan”, besluit de schepen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.