In een eerste fase wordt het traject tussen Ettingen en het kruispunt met de Stationsstraat aangepakt....

In een eerste fase wordt het traject tussen Ettingen en het kruispunt met de Stationsstraat aangepakt. Die werken kunnen duren tot half oktober. Dit betekent dat Hoogstraat momenteel is onderbroken vanaf café Vrij Polen tot het kruispunt met de Stationsstraat. Intussen wordt op dat traject de volledige riolering vernieuwd en werd ook de Ooigembeek die de Hoogstraat dwarst even voorbij Vrij Polen volledig opnieuw ingekokerd. Na de nutsvoorzieningen volgt voor dit traject ook een volledig nieuw wegdek. (CLY)