In een eerste fase wordt de belforttoren aangepakt. Hiervoor zijn ingrijpende stabiliteitswerken nodig zowel aan de binnen- als buitenkant van de toren. De architectenmaatschappij JUXTA (voorheen AVAPARTNERS) - ÁRTER is aangesteld als architect en voert de controle uit op de werken.
...

In een eerste fase wordt de belforttoren aangepakt. Hiervoor zijn ingrijpende stabiliteitswerken nodig zowel aan de binnen- als buitenkant van de toren. De architectenmaatschappij JUXTA (voorheen AVAPARTNERS) - ÁRTER is aangesteld als architect en voert de controle uit op de werken. Als voorbereiding wordt op 26 augustus de betonplaat gegoten voor de opstelling van de torenkraan op het Sint-Maartensplein. In september plaatst men de stelling rond de toren en op 17 en 18 september monteert men de torenkraan. In november gaan de draak en de top van de Belforttoren er in hun geheel af. Tijdens de werken zal een tijdelijk dak de romp van toren tegen waterinfiltratie beschermen. In 2021 gaan de werken onafgebroken verder. De vier arkeltorens en de houten structuur van de torenspits worden in januari gedemonteerd. Ook de beiaard wordt omzichtig gedemonteerd om in juli terug te worden gezet. Tussen februari en mei zijn interne structurele werken gepland aan de verschillende vloerplaten in de torenromp. Vanaf zomer 2021 wordt de toren zowel binnen als bovendaks opnieuw opgebouwd. In het najaar worden de arkeltorens en de spits gereconstrueerd. Het einde van de werken is voorzien begin 2022.Tijdens de restauratiewerken wordt er een maximale ontsluiting van het complex gegarandeerd zodat bezoekers aan het In Flanders Fields Museumen het Yper Museum kunnen blijven genieten van de erfgoedwaarde van deze gebouwen. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn een aantal geplande activiteiten even on hold geplaatst. Stad Ieper volgt de situatie op de voet op en gaat na wat haalbaar is. De draak krijgt voorlopig onderdak in het Yper Museum, later volgt info over de programmatie rond deze museumgast."De stad tast samen met Vlaanderen diep in haar buidel om een grondige restauratie van de Lakenhalle mogelijk te maken. Dit topstuk uit de West-Europese gotiek zal opnieuw schitteren als weleer. Het wordt een nooit gezien 'work in progress' dat bewoners, bezoekers en toeristen zal bekoren. We zullen het spectaculaire demonteren en heropbouwen van de torenspits vanop de eerste rij kunnen volgen. Ik zie ernaar uit!", zegt schepen van Patrimonium Philip Bolle. (TOGH)