De werken aan de Egemstraat en enkele omliggende straten mogen met recht en reden een groot dossier genoemd worden. Daarom werden deze op woensdagavond 10 april tijdens een infovergadering aan bewoners en omwonenden uitgebreid voorgesteld.
...

De werken aan de Egemstraat en enkele omliggende straten mogen met recht en reden een groot dossier genoemd worden. Daarom werden deze op woensdagavond 10 april tijdens een infovergadering aan bewoners en omwonenden uitgebreid voorgesteld.De werken, waarvan Aquafin de hoofdaannemer is, omvatten diverse delen. Zo zal in het grootste deel van de Egemstraat, in de Egemsebinnenweg en een deel van de Kolonel Naessensstraat een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden.Daarnaast zal de Egemstraat tussen de Baertstraat en de Kolonel Naessensstraat een volledig nieuw wegdek krijgen. Tenslotte zal van de Kokerstraat tot de Kolonel Naessensstraat een nieuw, breed fietspad aangelegd worden, dat ofwel verhoogd, ofwel volledig gescheiden van de rijweg zal gerealiseerd worden.De duur van de werken is geschat op 290 werkdagen. Deze zullen starten in april en zullen, wanneer alles zoals voorzien verloopt, ten einde zijn in juli 2020.De werken zijn opgedeeld in zeven fases, die grosso modo starten vanaf de Schuiferskapellestraat en zo geleidelijk aan verder gaan richting Egem. Gedurende de werken zullen de langswonenden de nodige maatregelen moeten nemen om regen- en afvalwater te scheiden en aan te sluiten op de openbare regen- en afvalwaterafvoeren. Gedurende de werken zullen de nodige omleidingen voorzien worden voor het doorgaand verkeer. Wat de bewoners zelf betreft, verzekerde de aannemer dat zij nagenoeg gedurende de hele duur van de werken tot aan hun woning zullen kunnen geraken.(JG)