In een brief aan het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed dringt de directeur van Unesco in Parijs aan op een herziening van het bijzonder plan van aanleg voor de Brugse stationswijk. Eerder al had de hoogbouw in Nieuw Brugge het Agentschap verontrust.
...

In een brief aan het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed dringt de directeur van Unesco in Parijs aan op een herziening van het bijzonder plan van aanleg voor de Brugse stationswijk. Eerder al had de hoogbouw in Nieuw Brugge het Agentschap verontrust.Unesco vraagt om de maximum bouwhoogte in de Brugse rand te beperken zodat de belangrijke uitzichten van en naar de mooie historische binnenstad niet geschonden worden. Het Bijzonder Plan van Aanleg (of kortweg BPA) legt een hoogtelimiet van 40 meter op. "Het Brugs stadsbestuur houdt vol dat die limiet gerespecteerd wordt bij de hoogbouw aan het station. Kunnen ons stadsbestuur en de projectontwikkelaar niet goed meten? Het Radisson Blu-hotel, dat storend is voor het uitzicht, is blijkbaar bijna 48 meter hoog en telt enkele verdiepingen te veel. Door een vreemde keuze van het referentiepeil voor de hoogtemetingen werden zowel de Bruggelingen als de Unesco misleid", stelt Hubert Van Belle namens SOS voor een Leefbaar Brugge.Gemeenteraadslid Geert Van Tieghem (N-VA) interpelleerde al tijdens de gemeenteraad over de hoogbouwontwikkeling aan het station, maar urbanisatieschepen Franky Demon (CD&V) noemt die klachten 'wilde verhalen'. Ook SOS voor een Leefbaar Brugge meent dat die torengebouwen een onaanvaardbare visuele impact hebben.Hubert Van Belle verduidelijkt: "Het gaat om een flagrante bouwovertreding op de in het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA La Brugeoise, fase 'Stationsomgeving', red.) opgelegde maximale bouwhoogte voor het Radisson Blu-hotel. Volgens al onze informatie zal dit ook het geval zijn voor de nieuwe torengebouwen van blok A en blok F, waarvoor een omgevingsvergunning aangevraagd wordt. In een 'masterplan' heeft men het zelfs over een toren van 60 meter die dan in werkelijkheid bijna 68 meter hoog zal worden.""Het is duidelijk dat Unesco hier niet gelukkig mee is. Unesco klaagde al over de aantasting van het stadsgezicht vanaf het brugje aan de Poertoren, een zeer toeristisch punt. Ook vermoeden we dat Unesco niet tevreden zal zijn met het voorstel om de hoogbouw aan het station met wat bomen af te schermen. Dit schijnt het stadsbestuur niet te verontrusten. Waarschijnlijk zal de omgevingsvergunning voor de nieuwe blokken binnenkort goedgekeurd worden." "We zijn ervan overtuigd dat het stadsbestuur en de projectontwikkelaar het BPA niet goed gelezen hebben en dat men de maximale bouwhoogte nog steeds foutief interpreteert. In het BPA wordt er immers onbetwistbaar een hoogtelimiet van 40 meter ten opzichte van het grondniveau vastgelegd. Het grondniveau is het normale referentiepeil om een bouwhoogte te meten. Het is vreemd dat de projectontwikkelaar en het stadsbestuur blijkbaar de op 7,75 meter hoog gelegen Frank Van Ackerpromenade als referentiepeil aannemen.""We vinden dit verwarrend en zelfs misleidend. Volgens ons zal de manipulatie met het referentiepeil op weinig begrip van Unesco kunnen rekenen. Het stadsbestuur stuurt zo bewust of onbewust op een conflict met Unesco aan en brengt de erkenning van Brugge als werelderfgoedstad in gevaar", aldus Hubert Van Belle.Urbanisatieschepen Franky Demon (CD&V) vindt dat in dit dossier een onnodige polemiek ontketend wordt: "De uitleg is nogal technisch. Op de plannen van de huidige omgevingsaanvraag staan inderdaad hoogtes als 47,586 meter en 47,75 meter. De verwarring is te wijten aan het feit dat deze maten werden genomen op basis van de Tweede Algemene Waterpassing (TAW), de zeespiegel. Dat is de referentiehoogte waartegenover hoogtemetingen in België worden uitgedrukt. Maar de dorpel van het station bevindt zich 8,35 meter boven de zeespiegel.""Daarom heeft dienst Ruimtelijke Ordening gevraagd om een verduidelijkend aanvullend plan aan de aanvraag toe te voegen waarop de verschillende bouwhoogtes van alle gebouwen ten opzicht van de dorpel worden weergegeven op één tekening. Alle gebouwen zijn lager dan 40 meter, ook het bestaande Radisson Blu-hotel is conform het BPA. Over de toren van 60 meter is nog niks beslist. Het hogere volume werd uit het masterplan gesloten en moet verder worden onderzocht binnen het traject van het in opmaak zijnde 'RUP Stationsomgeving'. Het plan is voorgelegd aan de expertencommissie, die akkoord gaat met enkele milderende maatregelen, die ook in de eventuele bouwvergunning zullen opgelegd worden. Of en waar die zal komen, daarover is nog geen beslissing."