Het begon allemaal in 1995 waar op de eerste editie nog kleinschalig Afrikaans gekookt werd in de bovenzaal van de gemeenteschool. Het jaar erop werd een tweede keer een solidariteitsmaal aangeboden, maar de grotere belangstelling deed de werkgroep overschakelen naar een ontbijtformule. Nu, 25 jaar en een uitgebreid ontbijt later, werd er binnen de werkgroep WWWR nagedacht over de visie en het concept.
...

Het begon allemaal in 1995 waar op de eerste editie nog kleinschalig Afrikaans gekookt werd in de bovenzaal van de gemeenteschool. Het jaar erop werd een tweede keer een solidariteitsmaal aangeboden, maar de grotere belangstelling deed de werkgroep overschakelen naar een ontbijtformule. Nu, 25 jaar en een uitgebreid ontbijt later, werd er binnen de werkgroep WWWR nagedacht over de visie en het concept."Vooreerst dachten we na over onze naam, spreken over de derde wereld heeft sinds het einde van de Koude Oorlog eigenlijk nog weinig zin. Er is immers geen eerste en tweede wereld meer, want de wereldorde is totaal veranderd. Ook de term ontwikkelingslanden lijkt niet zozeer meer een juiste term. Sommige van die landen zoals Brazilië en India blijken zich immers het snelst te ontwikkelen", weet Lieve Decroos. " Ook landen in het zuiden leek ons niet helemaal oké, want één van de armste landen ter wereld, Haïti, ligt in het noordelijk halfrond. Daarom kozen we nu voor een nieuwe naam: Wereld Werkgroep Waardamme Ruddervoorde, met een nieuw logo. Met onze groep willen we immers met een open oog en een warm hart opkomen voor de noden in de wereld, veraf én dichtbij. Daarbij zijn bewustmaking en solidariteit 2 basispijlers."Daarnaast blijven de leden van de werkgroep er zich van bewust dat ze niet van nul moeten beginnen. Ze vinden aansluiting bij grotere solidariteitsorganisaties zoals 11.11.11 en Broederlijk Delen. "In november trekken we al vele jaren de straat op voor de financiële 11.11.11-actie. Vandaag organiseren we voor de 25ste keer een solidair maal ten voordele van Broederlijk Delen. En tegelijk leggen we het accent op duurzaam, fair, eco en biologisch en lokaal en zetten we vaak een gastland in de kijker", aldus Lieve.Om hun engagement concreet te maken steunt WWWR al vele jaren het project Ared in Kameroen. Ared wil aan straatkinderen in grote steden schoolse opleiding en daaraan gekoppeld ook kleinschalige tewerkstelling aanbieden. Nelson Mandela zei immers "Onderwijs is het krachtigste wapen om de wereld te veranderen." Heel wat van de kleinere acties van WWWR zijn ten voordele van dit project, dat ook de steun krijgt van de gemeente Oostkamp. "Niet alleen draagt de gemeente haar financieel steuntje bij ook voor dit ontbijt voor de 25ste verjaardag werden de croissants aangeboden door het gemeentebestuur. Een woord dat hier passend lijkt is delen", vertelt burgemeester Jan de Keyser. "Dat we een beetje delen van wat we hier toch een beetje te veel hebben. We moeten dan ook aandacht hebben voor een veranderende wereld, zeker op klimaatvlak waarbij sommige landen harder getroffen worden en onze hulp, die van WWWR hard nodig hebben. Daarom kan ik alleen maar een oorverdovend applaus vragen voor de werkgroep voor hun 25 jaar lange inzet en engagement."(GST)