"De Welzijnsschakel is gegroeid uit Welzijnszorg. Daar kwam duidelijk de vraag van mensen in kansarmoede om 'op bezoek te gaan', activiteiten te organiseren om de mensen samen te krijgen en uit hun isolement te halen", namens vzw Tegoare. "Elke mens verdient respect en heeft basisrechten in onze samenleving. Dat is de visie van de vrijwilligers van Welzijnsschakels. Daarom bieden we kansen aan mensen die uitsluiting ervaren door armoede of afkomst of om welke reden ook. Dit gebeurt terwijl we elkaar ontmoeten in de eigen buurt. De pijlers van Welzijnsschakels zijn huisbezoeken of persoonlijke contacten, groepsactiviteiten, schakel tussen de diensten, andere verenigingen, scholen, dokters, en last but not least praktische steun."
...

"De Welzijnsschakel is gegroeid uit Welzijnszorg. Daar kwam duidelijk de vraag van mensen in kansarmoede om 'op bezoek te gaan', activiteiten te organiseren om de mensen samen te krijgen en uit hun isolement te halen", namens vzw Tegoare. "Elke mens verdient respect en heeft basisrechten in onze samenleving. Dat is de visie van de vrijwilligers van Welzijnsschakels. Daarom bieden we kansen aan mensen die uitsluiting ervaren door armoede of afkomst of om welke reden ook. Dit gebeurt terwijl we elkaar ontmoeten in de eigen buurt. De pijlers van Welzijnsschakels zijn huisbezoeken of persoonlijke contacten, groepsactiviteiten, schakel tussen de diensten, andere verenigingen, scholen, dokters, en last but not least praktische steun.""Enkel dankzij een vertrouwensrelatie laten mensen toe dat je hen helpt, en dit met wederzijds respect, discretie en zonder veroordeling. Wij organiseren tal van activiteiten zoals kaarten, zingen, gezinswandeling, paaseierenraap, een weekendje naar het Reigersnest, huisbezoeken, quiz, buitenspeeldag, creatief knutselen, een tripje naar de zoo en veel meer. In deze coronatijden blijkt het meer dan ooit nodig om 'er te zijn', contact te houden, 'een luisterend oor' te zijn en helpen waar het kan. Er gaan minder activiteiten door, maar mensen worden op een andere manier geholpen door hen te ondersteunen daar waar dit nodig is, een attentie voor de vrouwen en de mannen, speel- en spelpakketten voor kinderen of fruit- en handdoekpakketten te schenken. Onze groep telt 103 gezinnen, alleenstaande ouders, ouderen en alleenstaanden. Onze vereniging bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Iedereen die kansarmen een warm hart toedraagt, is van harte welkom om onze groep te vervoegen. Je krijgt er zoveel voor terug.""Tegoare beschikt ook over een kledijdienst en dit is niet door iedereen gekend. Onze mensen kunnen kledij of andere zaken die ze niet kunnen kopen, bij ons komen afhalen. Wij bieden kledij, huishoudelijk gerief, speelgoed, bed-, bad-, en tafellinnen, babyartikelen zoals bedjes, kinderwagens, enzovoort aan. De mensen van Tegoare komen de tweede zaterdag van de maand naar onze opslagplaats in de Langemeersstraat tussen 9.30 en 11.30 uur. Aan de inkom betalen ze één euro, maar dan mogen ze ook meenemen wat ze nodig hebben. Als er eventueel een kinderpark mee naar huis moet, worden de mensen naar huis gevoerd, omdat zij meestal niet over een wagen beschikken. De vierde zaterdag komen diegenen die ook naar de voedselbedeling gaan. Elke maand wordt daar een uitnodiging opgehangen. Zo bereiken we onder normale - niet-corona omstandigheden - een 80-tal gezinnen per maand. Omdat het momenteel niet mogelijk is met zoveel mensen in één ruimte te vertoeven, kan de kledij enkel individueel afgehaald worden na een telefonische afspraak." "De kledij die we verdelen, krijgen we via inzamelmomenten op zaterdagvoormiddag om de twee maanden", vervolgt Monique Decrop. "Het is belangrijk dat wat we krijgen nog in bruikbare staat is. Een tiental gemotiveerde vrijwilligers sorteren de bergen kledij. Momenteel beperken we ons door corona tot een viertal mensen per namiddag. Daardoor zullen we onze voorziene inzamelvoormiddag op 14 november moeten verplaatsen naar 12 december. Voor 2021 zullen we dan open zijn voor het binnenbrengen van kledij op 13 maart, 12 juni, 4 september en 11 december." Roos Vandenberghe is specifiek verantwoordelijk voor de kledijdienst: "Binnen Tegoare zijn wij overtuigd dat wij bijlange niet alle mensen bereiken die we zouden willen bereiken. Daarom doen wij een warme oproep aan mensen die beroepshalve contact hebben met personen die het financieel moeilijk hebben, om ons met hen in contact te brengen. Hierbij denken wij aan huisartsen, scholen, sociale diensten, enzovoort. Wij willen dat ons gerief zoveel mogelijk bij de mensen terecht komt waarvoor het bedoeld is." (EG)