De meest landwaartse roldeur van de Pierre Vandammesluis in Zeebrugge werd op maandag 25 mei opgetild en weggevaren voor een grondige renovatie. De 2.100 ton zware sluisdeur werd afgezet op de Bastenakenterminal van International Car Operators aan het Zuidelijk Kanaaldok waar ze tot september 2021 een grondige renovatie ondergaat. Het gevaarte is 60 meter breed, 24 hoog en 10 meter dik.
...

De meest landwaartse roldeur van de Pierre Vandammesluis in Zeebrugge werd op maandag 25 mei opgetild en weggevaren voor een grondige renovatie. De 2.100 ton zware sluisdeur werd afgezet op de Bastenakenterminal van International Car Operators aan het Zuidelijk Kanaaldok waar ze tot september 2021 een grondige renovatie ondergaat. Het gevaarte is 60 meter breed, 24 hoog en 10 meter dik.Het eerste werk is het grondig schoonmaken van de sluisdeur. Volgens de opdrachtgever Departement Mobiliteit en Openbare Werken zijn er naar schatting 750 ton oesters aangegroeid, zowel langs buiten als binnenin. Het gaat (helaas) om een niet eetbare soort. "Alle oesters die aan de buitenzijden van de deur en binnenin onder de ballasttanks hangen, worden vanop hoogtewerkers door middel van hogedruk (350 bar en 800 bar) verwijderd", zegt directeur-ingenieur Jan Goemaere, belast met de leiding van de afdeling Maritieme Toegang.De reinigingswerken zijn op 2 juni gestart en zouden tegen het bouwverlof klaar moeten zijn. Dagelijks wordt eraan gewerkt door tien tot vijftien mensen van de Roefs Group uit Antwerpen, gespecialiseerd in maritieme en industriële reiniging.De oesters aan de buitenkant van de deur worden tijdelijk gestockeerd op de werf. "Ze zullen later gereinigd en gebroken worden. Deze schelpen worden hergebruikt op het sterneneiland in de oostelijke voorhaven. Het broedgebied van de sternen bestaat van nature uit schaars begroeid zand met schelpen, maar in de luwte van de havendammen raakt ook dat zand na verloop van tijd begroeid. Door de gebroken schelpen als nieuwe bovenlaag aan te brengen, verhinderen we dat de vegetatie zich snel terug ontwikkelt. Zo creëren we een geschikt broedgebied voor zeldzame sternen en andere strandbroeders", legt Goemaere uit.De oesters die zich binnenin de deur en boven de ballasttanks bevinden, worden niet naar het sterneneiland afgevoerd omdat ze te veel met zand en slib vermengd zijn. "In deze zone wordt er gewerkt met twee kleine, rijdende kraantjes binnenin de sluisdeur. Alles wordt in een laadbak geschept en vervolgens via de grote telescoopkraan uit de deur gehaald en in containers gestockeerd. Dit materiaal wordt afgevoerd naar Envisan, de milieudivisie van het bagger- en bouwbedrijf Jan De Nul Group in het havengebied van Gent."