Het is de schepen zelf of een medewerker van de sociale dienst die de kledij in ontvangst neemt en ook nakijkt of die kledij nog in goede staat is. "Daarna wordt de kl...