Auto's en vrachtwagens, samen met zwakke weggebruikers op druk bereden kruispunten: het blijft geen combinatie zonder gevaar. Kortemark lanceerde begin januari een mobiliteitsplan om het voor de schoolgaande jeugd in Zarren veiliger te maken.
...

Auto's en vrachtwagens, samen met zwakke weggebruikers op druk bereden kruispunten: het blijft geen combinatie zonder gevaar. Kortemark lanceerde begin januari een mobiliteitsplan om het voor de schoolgaande jeugd in Zarren veiliger te maken. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal vanaf 9 maart tot eind juni de inrichting van het kruispunt van de Staatsbaan met de Kronevoordestraat en de Groenestraat in Handzame stevig onder handen nemen. Na de aanpassingen aan het kruispunt moet het voor de voetgangers en vooral voor de fietsers veiliger worden. Na de werken zullen fietsers, wanneer ze bijvoorbeeld uit de richting van Diksmuide komen, niet langer samen met het gemotoriseerd verkeer de Staatsbaan moeten dwarsen om de Kronevoordestraat in te rijden. Ze zullen via signalisatie naar de voorsorteerstrook in de Groenestraat worden geleid, om daar op groen licht te wachten en dan de Staatsbaan op een veiliger manier over te steken. Een gelijkaardige inrichting voor fietsers werd al aangelegd op het kruispunt in Kortemark-Elle. Daarnaast komen er ook aanpassingen die het voor blinden en slechtzienden makkelijker maken om op het juiste moment veilig over te steken, door onder meer een ratelsysteem.Tijdens de volledige duur van de werken zullen alle weggebruikers op het kruispunt niet in of uit de Kronevoordestraat en de Groenestraat kunnen rijden. Het verkeer zal op de Staatsbaan wel rechtdoor kunnen rijden.Voor de handelaars op het kruispunt blijft het koffiedik kijken of hun klanten de weg naar hun zaak zullen blijven vinden langs het opengebroken wegdek. "We blijven nog wat in het ongewisse over hoe ver de werken in de Kronevoorde- en Groenestraat zullen reiken. Zal het heraan te leggen deel meteen volledig opgebroken worden, of eerder in fasen zoals ik volgens de info van schepen van Mobiliteit Stefaan Vercooren kreeg?", vraagt een van de zaakvoerders van Frituur De Flitspaele zich af.""Op de documenten waarmee de getroffen handelaars ingelicht werden, lazen ze, als reden van de werken, dat er onder meer nieuwe verkeerslichten geplaatst worden. De aanvankelijke einddatum werd op 3 mei vastgelegd en is daarna naar 30 juni verplaatst. "Best een lange periode om als handelszaak niet meer vanuit alle richtingen bereikbaar te zijn.""Of we door de werken mogelijk klanten verliezen? Dat hangt ervan af uit welke richting ze komen. We zullen uiteraard niet meer langs alle kanten bereikbaar zijn. Wie vanuit de Kronevoorde- of Groenestraat zal komen, zal moeten bereid zijn om te rijden om tot bij onze zaak te geraken.""Wij hebben zowel vaste klanten, alsook passanten die onder meer van en naar de kuststreek rijden. De gemeente deelde ons mee dat ook langs de Staatsbaan de handelszaken bereikbaar zullen blijven. Laat ons hopen."Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) oordeelt dat het afsluiten van de Kronevoorde- en Groenestraat op dit drukbereden kruispunt met de Staatsbaan de meest veilige oplossing is. De fietsers vanuit de richtingen Kortemark en Diksmuide zullen via een veilig, afgesloten sas rechtdoor kunnen blijven rijden. Er worden omleidingen voorzien voor de fietsers, het autoverkeer en het zwaar vervoer.Het gemeentebestuur verspreidde op sociale media en z'n website al een persbericht. De omwonenden ontvangen vooraf bewonersbrieven met concrete info. (HV)