In februari nog trok Paul Beun naar de gemeenteraden van Mesen en Heuvelland om het probleem aan te kaarten. Hij overhandigde de schepenen toen ook een petitie om duidelijk te maken dat er heel veel ongenoegen was over het verkeer in de straat. "Tellingen wijzen uit dat er gemiddeld 20 vrachtwagens per uur in beide richtingen door de straat rijden. De oneffenheden in het wegdek versterken dan ook nog eens de overlast. Een dergelijke belasting van de dorpskern is niet verantwoord. Voor ons is de veiligheid v...

In februari nog trok Paul Beun naar de gemeenteraden van Mesen en Heuvelland om het probleem aan te kaarten. Hij overhandigde de schepenen toen ook een petitie om duidelijk te maken dat er heel veel ongenoegen was over het verkeer in de straat. "Tellingen wijzen uit dat er gemiddeld 20 vrachtwagens per uur in beide richtingen door de straat rijden. De oneffenheden in het wegdek versterken dan ook nog eens de overlast. Een dergelijke belasting van de dorpskern is niet verantwoord. Voor ons is de veiligheid van de bewoners en dan vooral van onze kinderen een absolute prioriteit. De kinderen kunnen niet meer zonder begeleiding veilig de straat oversteken en zo naar school gaan." Met het herstel van het wegdek wordt één van de problemen opgelost. Het tweede probleem, de passage van het zwaar vrachtverkeer, is dan weer verre van opgelost. "Ik ben in de maand februari naar beide burgemeesters gestapt, maar hoorde aansluitend op dit onderhoud helemaal niets meer." Paul Beun ziet maar één oplossing voor het zwaar vrachtverkeer en dat is het opleggen van een maximum tonnage. Burgemeester Evrard wil omtrent het doorgaand verkeer van de vrachtwagens, voornamelijk van en naar het aardappelverwerkend bedrijf Clarebout Potatoes, helemaal niks kwijt. "Ook ik ondertekende de petitie. Ik ben mijn bewust van de problematiek. Er volgen binnenkort nog onderhandelingen met alle betrokken partners, namelijk Agentschap Wegen en Verkeer, Heuvelland, Komen en Clarebout Potatoes. We zijn allemaal West-Vlamingen, ja ook Komen reken ik bij ons. West-Vlamingen zijn toch gekend voor hun gezond boerenverstand? Wel, ik reken op iedereen voor een mooie oplossing."De wegeniswerken, waarbij de bestaande asfaltlaag wordt afgefreesd en lokaal de fundering wordt hersteld, zullen 14 dagen duren. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan deze inplanning mogelijk wat verschuiven. De werkzone Steenstraat/Komenstraat wordt voor de duur van de werken volledig afgesloten voor verkeer en er wordt een omleiding in beide richtingen voorzien via de Ieperstraat N365 naar de rotonde Sint-Elooi en de Rijselseweg voor wie ten noorden van de werfzone rijdt en via de Iepersteenweg N336, de Rijselstraat/Ploegsteertbaan N515 in Waasten naar Ploegsteert en via de rotonde naar de Mesenstraat richting Mesen, voor wie te zuiden van de werfzone rijdt. Er is tevens een fietsomleiding voorzien volgens volgend traject. Of dit in de toekomst ook een definitieve oplossing zou kunnen om het zwaar vrachtverkeer te mijden in de dorpskern blijft tot op heden een groot vraagteken. (MDN)