Van de acht amendementen werd enkel het zevende goedgekeurd. Dat ging over de aansluiting van het waterbekken en een onderzoek van de waterkwaliteit van de gracht. "Ik deel de extra bezorgdheden van de oppositie en zal ze in het advies naar de provincie formuleren", stelde Gi...

Van de acht amendementen werd enkel het zevende goedgekeurd. Dat ging over de aansluiting van het waterbekken en een onderzoek van de waterkwaliteit van de gracht. "Ik deel de extra bezorgdheden van de oppositie en zal ze in het advies naar de provincie formuleren", stelde Gino Devogelaere, burgemeester en schepen van Openbare werken (SAMENéén). "Van de 270 bezwaarschriften handelden er een groot deel over het uitzicht op de Tiegemse akkers. Maar een uitzicht kan je niet kopen. Wat de toename van het verkeer betreft, zullen er een veertigtal auto's meer circuleren als er 32 huizen bijkomen. Ik ben geen voorstander van wegversperringen of versmallingen. Omdat het om een woonerf gaat, zullen de wegen aangelegd worden in klinkers, waardoor er trager zal gereden worden. Voor groenschermen zal Avet zijn goodwill wel tonen."Het buurtcomité wil zich verder blijven verzetten via de advocaat. "Onze grootste focus is de mobiliteit. Doordat er maar één ontsluitingsweg is via de Brouwerijdreef, zal de verkeerssituatie daar ontploffen. Er zijn ook geen fietspaden. Met de andere bouwprojecten in de buurt erbij, gaat het over 72 nieuwe woningen. Alle bewoners gaan gebruik maken van die dreef", stelt het comité. "Bovendien kopen de kopers een kat in een zak omdat het daar een moerassig gebied is. En in hoeverre werd er onderzocht of er vraag is naar zoveel woningen?" (GV)