https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Weer wat schot in de zaak voor industriezone Vier Koningen in Waasten

Ter hoogte van de Kleine Bosstraat komt er op de Iepersesteenweg een rotonde die toegang zal geven tot de nieuwe industriezone op de terreinen links op de foto.
Jos Remaut

Er lijkt weer wat vooruitgang te komen in het dossier van het bedrijventerrein Vier Koningen in Waasten, nabij de grens met Wijtschate. Het stadsbestuur van Komen-Waasten wil dat het vooral een groen bedrijventerrein wordt, met veel tewerkstelling voor laag geschoolden.

Het is al meer dan 25 jaar dat er sprake is van deze industriezone : de eerste denkpistes werden gelanceerd in 1994, toen bleek dat de industriezone in Komen snel vol liep en er nog altijd grote belangstelling was van Vlaamse ondernemingen om zich net over de taalgrens te vestigen.

Oud-burgemeester wijlen Gilbert Deleu is met zijn groep Action altijd een vurig pleitbezorger geweest van zo’n nieuwe industriezone, maar hij moest ondervinden dat de creatie ervan bijlange niet zo vanzelfsprekend bleek als destijds in Komen. Er was niet alleen de politieke weerstand van MR en Ecolo, ook het doorvoeren van de nodige aanpassingen op de gewestplannen bleek heel wat voeten in de aarde te hebben. Uiteindelijke zette de Waalse regering in 2012 het licht op groen, tegelijk met de goedkeuring van de uitbreiding van de steenbakkerij van Ploegsteert.

Daarna werden de eerste echte plannen getekend voor de inrichting van de nieuwe zone, die zowat 25 hectare beslaat, dat is een flink stuk minder dan de 90 hectare waarvan sprake in de eerste plannen. Daarin zit het huidige containerpark van IPALLE al begrepen, de rest is op vandaag nog landbouwgrond. De nieuwe industriezone zal zich situeren ten noorden van de N58, tussen de Iepersesteenweg en de Galoppeweg. Naast de Zwaluwenweg, die verbreed zal worden, zal er ook een lusvormige nieuwe ontsluitingsweg worden aangelegd, die op de Iepersesteenweg zal aantakken via een nieuw aan te leggen rotonde ter hoogte van de Kleine Bosstraat.

Op het nieuwe bedrijventerrein zal plaats zijn voor ongeveer 35 bedrijven. Aan de kant van de Iepersesteenweg en de Zwaluwenweg komen de bedrijfsgebouwen met de grootste architecturale waarde, aan de noordzijde de kleine en middelgrote ondernemingen, en centraal de grotere bedrijven. Er zal grote aandacht besteed worden aan groenaanleg en buffering, en vervuilende bedrijven zijn er niet welkom.

Aanleg rotonde

Ondertussen zijn er ook aanwijzingen dat er binnenkort concreet iets zal gebeuren op het terrein : de SPW diende een vergunningaanvraag in voor de aanleg van de rotonde op de N336 (Iepersesteenweg). Eens de rotonde klaar, zou ook de nieuwe ontsluitingsweg worden aangelegd. Maar toch is de nieuwe industriezone nog niet voor morgen. De intercommunale IEG, die ze zal ontwikkelen, is op vandaag nog maar eigenaar van zo’n 10 % van de gronden. De rest moet nog worden aangekocht van diverse landbouwers. Men hoopt hiermee in 2022 klaar te zijn.

“Geen tweede Clarebout”

Ondertussen is er wel een andere politieke meerderheid aan de macht en die bestaat hoofdzakelijk uit de tegenstanders van vroeger. “We kunnen moeilijk een kruis maken over deze plannen”, stelt burgemeester Alice Leeuwerck (Ensemble), “maar we zullen wel heel streng waken over de naleving van de diverse voorwaarden. Al wie zich hier vestigt zal van een onberispelijk gedrag moeten zijn wat betreft het afvalbeheer, de waterhuishouding en alle mogelijke milieu-issues. Dit mag hier zeker geen tweede Clarebout worden, een ontsporing van die aard willen we niet meer meemaken.”

De burgemeester benadrukt nog dat respect voor het milieu én voor de arbeidsomstandigheden dé grote leidraad worden in het toewijzen van de percelen aan kandidaat-kopers. Naar verluidt zou er ook flinke interesse zijn uit Vlaanderen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten