Bij Fedasil, het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, heerst al langer een capaciteitsprobleem en dus gaat men op zoek naar plaatsen om asielzoekers voor enkele maanden onder te brengen, in afwachting van de afhandeling van hun dossiers. Zo worden momenteel tijdelijk vluchtelingen opgevangen in Mesen en Bredene.
...

Bij Fedasil, het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, heerst al langer een capaciteitsprobleem en dus gaat men op zoek naar plaatsen om asielzoekers voor enkele maanden onder te brengen, in afwachting van de afhandeling van hun dossiers. Zo worden momenteel tijdelijk vluchtelingen opgevangen in Mesen en Bredene. "Begin deze week ben ik gecontacteerd door het kabinet van staatssecretaris De Block met de vraag of Koksijde bereid is asielzoekers op te vangen. Het zou gaan om 400 mensen. Ons advies is eenduidig negatief. Uiteraard niet uit humanitair oogpunt, wel uit veiligheidsoverwegingen. Onze politie is nu al onderbemand en kan dit extra werk gewoonweg niet aan. En dat een asielcentrum incidenten met zich meebrengt, daar moeten we niet flauw over doen. In 2016 is er zelfs een mensensmokkelaar in het asiel ondergebracht, bleek achteraf", zegt Vanden Bussche."De laatste tijd is er bovendien een gevoelige verhoging van het aantal transmigranten in de regio. Koksijde bevindt zich in het midden van een smokkelroute tussen Calais en Zeebrugge. Vorige week werden nog 35 transmigranten van de kusttram geplukt. Ook de Brexit komt eraan. Dat alles vreet telkens aan de politiecapaciteit. Als daar nog een asielcentrum bij komt, zal dat nefast zijn voor de basiswerking van de politie en zitten we met een veiligheidsprobleem", argumenteert Vanden Bussche."Ik heb onlangs nog gesprekken gehad met de mensen van Defensie over de reconversie van de luchtmachtbasis. Die verhuist in 2023 namelijk naar Oostende. Koksijde zou het gedeelte waar mogelijk asielzoekers komen opkopen om de technische dienst en werkhuizen onder te brengen. Over de komst van een mogelijk asielcentrum is toen met geen woord gerept. Onbegrijpelijk. Ik stel vast dat de overheidsdiensten niet met elkaar spreken over de bestemming van hun gebouwen", aldus de burgemeester. "Wat ik ook vaststel, is dat er van het fameuze spreidingsplan voor asielzoekers over de gemeenten niets gekomen is. Het zijn telkens dezelfde gemeenten zoals Koksijde die voor opvang moeten instaan. Hoe dan ook ga ik na Nieuwjaar met de korpschef van de politie Westkust (Nicholas Paelinck, red.) naar Brussel om dit verder te bespreken met de staatssecretaris en de andere bevoegde diensten. Voorlopig is nog niets beslist en er is ook nog niet over een termijn gesproken", besluit Vanden Bussche. (BB)