De Week van de Geletterdheid loopt van 7 tot 13 september en staat dit jaar in het teken van jongeren. De opening vond op 8 september plaats, niet toevallig de Internationale dag van de Geletterdheid, in cultuurcentrum De Grote Post in Oostende en in aanwezigheid van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits.
...

De Week van de Geletterdheid loopt van 7 tot 13 september en staat dit jaar in het teken van jongeren. De opening vond op 8 september plaats, niet toevallig de Internationale dag van de Geletterdheid, in cultuurcentrum De Grote Post in Oostende en in aanwezigheid van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits.Hoewel in Vlaanderen jongeren het niet slecht doen in vergelijking met andere landen op het vlak van geletterdheid, is toch één op tien onvoldoende geletterd. Dat leerden we uit het grootschalige internationale onderzoek PIAAC in 2013. Bovendien stijgt het aantal laaggeletterden in de groep van jongeren tussen 16 en 24 jaar in tien jaar van 5 tot 9%. We zien ook dat van de leerlingen in de derde graad BSO 39% de eindtermen haalt voor lezen, rekenen en informatie verwerven en verwerken. Als we kijken naar de schoolverlaters die de school zonder diploma verlaten, heeft bijna één op drie na een jaar geen werk.SensibiliserenDe Week van de Geletterdheid sensibiliseert niet alleen over het probleem van laaggeletterdheid bij jongeren, maar wil ook oplossingen aanreiken. Jongeren kunnen op meerdere plaatsen de kans krijgen om sterke geletterdheidsvaardigheden te ontwikkelen: op school, op het werk, thuis, in de bibliotheek, in een sportclub, in een vereniging ... Leerlingen BSO, TSO en BUSO uit 13 secundaire scholen in Vlaanderen maakten reuzegrote letters in verschillende materialen. Je kan ze gaan spotten in zeven Vlaamse steden, waaronder Oostende en Kortrijk."Hoewel jongeren het in Vlaanderen niet slecht doen op vlak van geletterdheid, is toch één op tien onvoldoende geletterd. Het gaat daarbij niet per sé om analfabetisme, maar om mensen die niet voldoende met taal, cijfers of grafische gegevens kunnen omgaan om volwaardig deel te nemen aan onze maatschappij. Dit mogen wij als maatschappij niet tolereren. Daarom is het sterk werk van onze Centra voor Basiseducatie of een actie zoals de 'Week van de Geletterdheid' zo belangrijk. Met de aantrekkelijke campagne 'Jong en geletterd' willen we dit jaar het belang onderstrepen van geletterdheid voor jongeren om hun professioneel en persoonlijk leven optimaal uit te bouwen."(HH)