Gouverneur Decaluwé legt uit: "Het project wordt voor ruim de helft (55%) gefinancierd met Europese middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en kan worden onderverdeeld in drie luiken die tegelijkertijd worden aangepakt. Het eerste luik bestaat uit het bouwen van de nieuwe kunstwerken, een schuifconstructie op de site van de '4 écluses' in Duinkerke en een noodpompgemaal op de Speievaart in Veurne."
...

Gouverneur Decaluwé legt uit: "Het project wordt voor ruim de helft (55%) gefinancierd met Europese middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en kan worden onderverdeeld in drie luiken die tegelijkertijd worden aangepakt. Het eerste luik bestaat uit het bouwen van de nieuwe kunstwerken, een schuifconstructie op de site van de '4 écluses' in Duinkerke en een noodpompgemaal op de Speievaart in Veurne." "Het tweede luik gaat over het wettelijke en juridische aspect. Water stopt niet aan een landsgrens en eist gedegen afspraken die in een wettelijk kader worden gegoten. Daarvoor moest de Frans?Belgische overeenkomst van 1890 omtrent de afwatering van de Moeren worden aangepast. Bovendien zal een grensoverschrijdende samenwerkingsovereenkomst tussen bevoegde waterbeheerders aan beide zijden van de grens de werking van de kunstwerken regelen. Het derde luik gaat over het sensibiliseren van de bevolking voor de klimaatverandering en de voorspelbare gevolgen."Gedeputeerde Bart Naeyaert vult aan: "De tijd dat we water uit de pomp haalden en dat het waterpeil van onze waterput ons direct confronteerde met de schaarste ervan is lang voorbij. Ons water vertrekt vanuit de waterzuiveringscentrale, via een buizennetwerk en komt zo bij ons binnen. Maar zo eenvoudig is het nu ook weer niet." "Bij de lancering van het project Mageteaux werd uitleg gegeven over de drooglegging van De Moeren en over het zeer specifieke karakter van deze regio. Het water heeft er altijd een centrale rol opgeëist en het gebied is altijd heel kwetsbaar geweest. In de loop der jaren werd het meermaals overstroomd en moesten overheden telkens opnieuw aangepaste maatregelen nemen." "De aanpak van de huidige wateroverlast in De Moeren vroeg een bijzondere oplossing waarbij een grensoverschrijdende samenwerking onontbeerlijk was. De verandering van het klimaat maakt dat een laag gelegen gebied als De Moeren nog kwetsbaarder geworden is voor wateroverlast. Momenteel hebben de huidige afvoermogelijkheden hun limiet bereikt tijdens periodes van hoge waterstanden. Het overtollige water kan er ook niet opgevangen worden in bufferbekkens, net vanwege deze lage ligging. Het water stroomt er van Frankrijk naar België en omgekeerd. Daarom is de aanpak van de wateroverlast in de Moeren maatwerk waarbij samenwerking centraal staat en noodzakelijk is."Glenn Mares, die het project opvolgt voor de provincie, licht toe: "Eerst en vooral wordt langs Vlaamse zijde voorzien in de aanleg van een pompstation dat water vanuit de Speievaart bij hoge waterstanden zal overpompen op het kanaal Nieuwpoort?Duinkerke. Op die manier wordt een tijdelijk gedeelde afwatering gerealiseerd. Die wordt bestuurd via het pompgemaal. Zo willen we de overstromingen uit het verleden in het grensgebied een halt toeroepen." "Door de slechte ondergrond moeten we wel 36 funderingspalen van elk 12 m lang voorzien. De hele constructie weegt zo'n 1000 ton. De betonwerken hopen we te finaliseren eind september. Vanaf november plaatsen we een koker onder de rijweg die voor de doorstroming zal zorgen. Verder komt er nog een nieuwe verbindingsgracht van 150 m breed en wordt de lozing in het Canal Exutoire afgestemd in samenwerking met de Vlaamse Waterwerken." "Langs Franse zijde wordt een schuifconstructie gebouwd tussen het Canal de Furnes en het Canal Exutoire. Zo wordt een bijkomende afvoermogelijkheid gecreëerd voor het water van het kanaal Nieuwpoort?Duinkerke naar zee. Het project voorziet een samenwerkingsovereenkomst tussen de betrokken waterbeheerders die de coördinatie tussen beide kunstwerken (pompgemaal en schuifconstructie) zal regelen."Het kostenplaatje voor de werken aan het pompstation bedraagt ruim 2,4 miljoen euro. De duur van de werken wordt op 200 werkdagen geraamd en het einde is voorzien in mei/juni 2021. De werking en het beheer van het pompstation zal mee aangestuurd worden door de Westkustpolder als verantwoordelijke waterbeheerder.(MVP)